Linux
Oprettelse af en ny virtuel disk til en eksisterende virtuel Linux-maskine

Sådan oprettes en ny virtuel disk til en eksisterende virtuel Linux-maskine: Log ind som root på din virtuelle Linux-maskine. Kør denne kommando og noter sdx navn: ls /dev/sd* F.eks. i min tilfælde hedder den /dev/sdb Log ind på vCenter-serveren ved hjælp af vSphere Client. Højreklik på den virtuelle maskine i vSphere Client-beholdningen og vælg Rediger […]

Read more
PowerShell
RDP til flere servere samtidig

Man kan ved hjælp af PowerShell RDP til flere RDS Servere samtidigt. Opret C:/tmp/Serverliste.txtIndhold:Server1Server2Server3 Åben Powershell ISE og skriv:$servers=Get-Content “C:\tmp\Serverliste.txt”foreach($server in $servers){cmdkey /generic:$server /user:”Domain\UserName” /pass:”Password”mstsc /v: $server#sleep 5cmdkey /delete:$server} Husk at udfylde “cmdkey /generic:$server /user:”Domain\UserName” /pass:”Password”” Klik KØR.

Read more
Arkitektur og Design
Hvad er Infrastructure as Code (IaaC) ?

I nutidens verden udvikles, opdateres og implementeres applikationer inden for få uger – hvis ikke få dage. For at holde et sådan et tempo og sikre at applikationerne fungerer som forventet, er det vigtigt at den underliggende infrastruktur også kan leveres og skaleres efter behov med minimal indsats. Infrastructure as Code (IaC) er et koncept, […]

Read more
Arkitektur og Design
TOGAF og infrastrukturarkitektur

TOGAF står for The Open Group Architecture Framework. Det er en omfattende metode til at etablere (Enterprise) arkitekturer. TOGAF er en af ​​de få metoder, der ikke er udviklet af én virksomhed (som f.eks. IAF og DYA, der er skabt af henholdsvis Capgemini og Sogeti). Den åbne gruppe består af et konsortium af virksomheder og […]

Read more
Linux
Aktivere passwordless SSH forbindelse mellem servere

Normalt når vi tilgår en SSH server, så indtaster vi en adgangskode. Hvis du har mange servere, eller har et Cluster af servere – hvor du gerne vil have passwordless adgang mellem serverne, så er det muligt ved at kopiere servernes offentlige nøgle (public key) til hinanden. Det vil gøre at du kan ssh um-server2 […]

Read more
Linux
Sikre SSH adgang med Google Authenticator

Vi kan SSH logge ind på en Linux/Unix server ved enten at benytte en adgangskode eller ved at benytte SSH Keys/Certifikater – også kendt som Passwordless Authentication. Men hvad hvis du nu gerne vil sikre din adgang endu mere? og det kan du med Google Authenticator integrationen. Forudsætning: OS: Redhat/Fedora/CentOS/Rocky Linux/Oracle Linux/Cloudlinux. Disse har jeg […]

Read more
Kubernetes
Hvordan dræner jeg en Kubernetes Worker Node?

Hvad betyder det at dræne Kubernetes Worker Node? Når vi udfører vedligeholdelse på vores Kubernetes Cluster eller en specifik worker node, kan vi nogle gange have brug for at være i stand til at fjerne en eller flere Kubernetes noder fra clusteret.  Vi vil midlertidigt kunne fjerne noden, udføre vores vedligeholdelse og så tilføj det […]

Read more
Docker
Docker CLI

Her er en liste over Docker CLI kommandoer. Listen bliver opdateret løbende. Kommando Betydning docker build -t user/app .​ Brug følgende kommandoer for at oprette et image fra Dockerfile docker images viser alle docker images docker history <image-name> kontrollere historikken for et bestemt image docker tag <image-name> <name:v1> tag en image docker push [registry/][username/]<image-name>[:tag]​ push […]

Read more
Kubernetes
Kubernetes CLI

Her er en liste over Kubernetes CLI kommandoer. Listen bliver opdateret løbende. Kommando Betydning kubectl version viser version kubectl cluster-info viser cluster informationer kubectl config view viser konfigurationen watch -n 2 cat /var/log/kublet.log se kublet logs kubectl get ns liste over namespaces kubectl get ns -o yaml viser yaml for namespaces kubectl describe ns viser […]

Read more
VMware
VMware ESXi CLI

Her er en liste over de basale VMware ESXi kommandoer. Listen bliver opdateret løbende. Kommando Betydning esxcli hardware cpu list hente CPU oplysninger (familie, model og cache) esxcli hardware memory get hente information om hukommelse (tilgængelig og ikke-Uniform Memory Access). esxcli iscsi ISCSI namespace kan bruges til at overvåge og administrere både hardware og software […]

Read more
1 2 3 4 5 6 18