Linux
Aktivere passwordless SSH forbindelse mellem servere

Normalt når vi tilgår en SSH server, så indtaster vi en adgangskode. Hvis du har mange servere, eller har et Cluster af servere – hvor du gerne vil have passwordless adgang mellem serverne, så er det muligt ved at kopiere servernes offentlige nøgle (public key) til hinanden. Det vil gøre at du kan ssh um-server2 […]

Read more
Linux
Sikre SSH adgang med Google Authenticator

Vi kan SSH logge ind på en Linux/Unix server ved enten at benytte en adgangskode eller ved at benytte SSH Keys/Certifikater – også kendt som Passwordless Authentication. Men hvad hvis du nu gerne vil sikre din adgang endu mere? og det kan du med Google Authenticator integrationen. Forudsætning: OS: Redhat/Fedora/CentOS/Rocky Linux/Oracle Linux/Cloudlinux. Disse har jeg […]

Read more
Linux
Konverter .pfx til .crt og .key filer

Konverter din .pfx-fil til .crt-fil og key-fil ved hjælp af OpenSSL. Det en forudsætning af OpenSSL er installeret på din Linux PC/Server. OpenSSL er et robust værktøjssæt i kommerciel kvalitet og fuldt udstyret til protokollerne Transport Layer Security (TLS) og Secure Sockets Layer (SSL). Det er også et kryptografibibliotek til generelle formål. For mere information […]

Read more
Linux
CentOS 7 installer XRDP til fjernopkobling med MSTSC/RDP

Man kan fjernstyre CentOS server/pc ved hjælp af Gnome, XRDP og nux. Kræver du har en maskine med CentOS 7.x installeret.   SSH til maskinen, med f.eks. Putty. Installer EPEL repository, Skriv: rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm Installer nux repository, skriv: rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm Installer xrdp og tight vnc server, skriv: yum -y install xrdp tigervnc-server Start xrdp […]

Read more
Linux
Linux Route Tabel

I Linux/CentOS kan man tilføje routninger, ligesom man kan i en router. Her er nogle Kommandoer som kan bruges i SSH/Console. For at se alle de routninger som din Linux har. route -n Tilføj en default gateway. ip route add default gw 192.168.1.2 Tilføj en subnet routning. ip route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.2 Se […]

Read more
Linux
Linux Shell kommando liste

Her er en liste over de basale Linux Shell kommandoer. Primært for Red Hat Enterprise Linux, CentOS og Fedora. Listen bliver opdateret løbende. SYSTEM Kommando Betydning uname -a Se Linux system information uname -r Se Linux system kernel information cat /etc/redhat-release Se Linux-distribution version uptime Se hvor længe systemet har kørt siden sidste genstart og nuværende system-ressource […]

Read more