Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 Transaction Logs Slet

Hvis du er ved at løbe tør for diskplads, og kan se at der ligger rigtige mange Exchange Transaction Log filer. i path: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Mailbox\DIN-DATABASE\ Så betyder det at din Exchange Backup Aware Program ikke sletter Transaction Logs, venligst fix problemet der – da den bedste måde at slette dem på er igennem Exchange-aware Backup […]

Read more
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook 2016 Tilføj Kalender via VBScript

Hvis en eller flere brugere har behov for tilføje mange Outlook Delte Kalendere (andre brugers kalendere), kan dette gøres ved hjælp af VBScript. Opret en fil med navn: AddKalender.vbs Skriv i den, og gem: ' ' Bruger: Bruger1 ' Set Application = CreateObject("Outlook.Application") Set myNameSpace = Application.GetNameSpace("MAPI") Set myRecipient = myNameSpace.CreateRecipient("Bruger1") myRecipient.Resolve If myRecipient.Resolved Then […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 Eksport Mailboks til PST filer

I Exchange Powershell kan man eksportere alle mailboks ud i en PST Fil, som kan gendannes til en anden Exchange Server eller direkte i Microsoft Outlook. Vi skal benytte New-MailboxExportRequest for at eksportere, og du skal angive en UNC Path. Du skal tildele dig rettigheder: New-ManagementRoleAssignment –Role "Mailbox Import Export" –User "Administrator" For at eksporter enkelt […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 enable og disable en mailboks uden at slette AD Bruger

Man kan enable / disable / reconnect en mailboks til en brugere ved hjælp af Exchange Powershell, og brugeren bliver ikke slettet fra AD. For at se disablede mailboks, skriv i powershell: Get-MailboxStatistics -Database "Mail Database Navn" | where {$_.disconnectdate -ne $null} For at Disable en bruger uden at slette brugeren i AD: Start Exchange […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 Flyt Mail Database Placering

Det er smart at placere Exchange Mail Databasen på et andet drev, både når man tænker på gendannelse, sikkerhed, samt disk IO. Eksempel, så flytter vi Databasen: ExchangeDB01 til E:\ExchangeDB\ExchangeDB01 og Logs til F:\ExchangeLogs\ExchangeDB01\ det kan gøres bla. således: Start Exchange Powershell (run as Administrator) Se nuværende placering, skriv: Get-MailboxDatabase -Identity "Database Navn" | fl Name,EdbFilePath,LogFolderPath […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 Omdøb Mail Database Navn

Exchange Server 2016 default database hedder noget med “Mailbox Database 0454655416” som kan ændres til at hedde noget andet. det kan gøres via Exchange Powershell. Start Exchange Powershell (run as Administrator), skriv: Get-MailboxDatabase -Identity "Mailbox Database 0454655416" | Set-MailboxDatabase -Name "Ny Database Navn" For at se database navn, skriv: Get-MailboxDatabase Søg på hjemmeside, hvis du […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 flyt en eller flere mailboks

Hvis du gerne vil flytte en eller flere Exchange mailboks til en anden Exchange Database, kan du gøre det såleds. For at se alle mailboks i en Mail Database, skriv i Exchange Powershell: Get-MailboxDatabase For at flytte en enkelt mailboks: Start Exchange Powershell (run as Administrator) og skriv: New-MoveRequest -Identity 'Alias' -TargetDatabase "den nye database […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 Slet En Mail Database

Hvis du gerne vil slette en Exchange Database, skal du være opmærksom på disse ting. Alle bruger-mailboks skal flyttes til den nye/anden Mail Database. Audit mailboks skal flyttes til den nye/anden Mail Database. Monitoring mailboks skal flyttes til den nye/anden Mail Database. Nu kan du slette Mail Databasen.   Lad os se først hvad databasen […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 import mange PST filer

Hvis du har rigtig mange PST filer som skal importeres til Exchange Serveren, kan dette gøres ved hjælp af Exchange Powershell. Opret mappen: PST og del mappen. Her skal alle PST filer placeres. Navngiv PST filerne efter brugernes Primære Mail Alias. Start Exchange Powershell (run as administrator) Du skal give dig selv rettigheder til Importere/Exportere, […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange 2013/2016 Adressekatalog Isolation

Jeg har en Exchange Server hvor jeg nu skal hoste flere mail domæner, men disse mail brugere må ikke dele den samme addressebog og må heller ikke kunne se hinanden. Krav: Alle brugere som tilhøre domain1.dk må se hinanden. OBS. Du skal ændre domain1 med din kundefirmanavn f.eks. Vi skal oprette ny Global Address list, Addresse list, […]

Read more
1 2