Microsoft Exchange
Microsoft Outlook 2016 Tilføj Kalender via VBScript

Hvis en eller flere brugere har behov for tilføje mange Outlook Delte Kalendere (andre brugers kalendere), kan dette gøres ved hjælp af VBScript. Opret en fil med navn: AddKalender.vbs Skriv i den, og gem: ' ' Bruger: Bruger1 ' Set Application = CreateObject("Outlook.Application") Set myNameSpace = Application.GetNameSpace("MAPI") Set myRecipient = myNameSpace.CreateRecipient("Bruger1") myRecipient.Resolve If myRecipient.Resolved Then […]

Read more
Windows Mail Clients
Outlook 2016 Opkobling til Exchange Server

I Outlook 2016 har man ændret måden til at man kobler til Exchange Server. Der skal være en valid fungerende Exchange AutoDiscovery. Outlook klinten finder din Exchange Server Oplysninger via din Email Adresse. Kan gøres såleds: Luk Outlook Klienten. Gå til Kontrol Panel -> Mail (Microsoft Outlook 2016) Opret Ny Profil (denne profil skal benyttes som […]

Read more