Matematiske formler
Summen af ​​Nth led

Find summen af ​​de første 25. led i følgende række: 2,5,8,11,14,⋯ Formel til at finde nth led: Formel til at finde summen af ​​n led Løsning: Find først det 40. led:a40 = a1+(n−1)d= 2+39(3)= 119 # Find summen:Sn = n(a1+an)/2= 40(2+119)/ 2= 2420  

Read more
Matematiske formler
Multipler af N

Find summen af ​​følgende aritmatiske rækker2 + 4 + 6 + 8 + ⋯ + 50 Løsning af et problemFor eksempel for at forkorte skrivningen af ​​serien 2+4+6+8+⋯+50. Overvej følgende:2⋅1 + 2⋅2 + 2⋅3 + 2⋅4 + ⋯ + 2⋅25 Vi kan sagtens sige, at den følger serie 2n. Serien begynder med led for n=1 […]

Read more
Matematiske formler
Hvad er arithmagon?

En aritmagon er en polygon med tal i spidserne, som bestemmer tallene skrevet på dens kanter. Total i kvadratet er summen af ​​to cirkler, hvor kvadratet er knyttet. Find ud af værdier i cirklen.   Løsning af et problem Lad os sige, at det øverste toppunkt er x og at bevæge sig med uret nederst […]

Read more
Matematiske formler
Reverse Array

F.eks. Input : arr[] = [1, 2, 3] Output : arr[] = [3, 2, 1] Løsning 1: function reverseArray(arr) {let tempArr = []; // loop from backwards and store array value// in a new temporary array and return temp arrfor(let i=arr.length-1; i >= 0; i--) {tempArr.push(arr[i]);} return tempArr;} console.log(reverseArray([1, 2, 3, 4, 5])); Løsning 2: […]

Read more
Matematiske formler
Summen af ​​givet tal

Generelle algoritmer for summen af ​​cifre i et givet tal. Få nummeret Deklarer en variabel for at gemme summen og indstil den til 0 Gentag de næste to trin, indtil tallet ikke er 0 Få det ciffer længst til højre i tallet ved hjælp af den resterende “%”-operator ved at dividere det med 10 og […]

Read more
Matematiske formler
Palindrom string

Skriv en funktion for at kontrollere om den er palindrom eller ej. En streng siges at være palindrom, hvis bagsiden af ​​strengen er den samme som streng.For eksempel er “anna” palindrom, men “sanna” er ikke palindrom. function isPalindrome(str) { let lowIndex = 0;let highIndex = str.length - 1; while(highIndex > lowIndex) {if (str[lowIndex++] !== str[highIndex--]) […]

Read more