PowerShell
RDP til flere servere samtidig

Man kan ved hjælp af PowerShell RDP til flere RDS Servere samtidigt. Opret C:/tmp/Serverliste.txtIndhold:Server1Server2Server3 Åben Powershell ISE og skriv:$servers=Get-Content “C:\tmp\Serverliste.txt”foreach($server in $servers){cmdkey /generic:$server /user:”Domain\UserName” /pass:”Password”mstsc /v: $server#sleep 5cmdkey /delete:$server} Husk at udfylde “cmdkey /generic:$server /user:”Domain\UserName” /pass:”Password”” Klik KØR.

Read more
PowerShell
Liste over Delte mapper

  Du kan generere en liste over alle delte mapper med Powershell. Start Powershell Skriv: Get-WmiObject Win32_Share | Sort Path | FT  -Property Name, Caption, Path For at logge ud til en tekst fil, skriv:Get-WmiObject Win32_Share | Sort Path | FT  -Property Name, Caption, Path > C:/shares.txt

Read more
BAT
Dell MD32/34xx Reset storageArray virtualDiskDistribution med script

Hvis du ofte oplever at inde i MD Storage Manager er virtual Disk Distribution paths forkerte, som du normalt via Storage -> Virtual Disk -> Advanced -> “Redistribute Virtual Disks” plejer køre. Du kan automatisere ved at oprette dette .BAT script: echo off ;Usman.dk MD32/34xx SAN virtualDiskDistribution script :MDSAN1 “C:\Program Files (x86)\Dell\MD Storage Software\MD Storage […]

Read more
PowerShell
Powershell script til RDP mange servere

Hvis man har mange Microsoft servere, og gerne vil have en mulighed for RDP til alle på en gang. så kan det gøres bla. således i Powershell.   Opret filen: C:/Servers.txt, og skriv alle dine servere i denne liste. feks. Server1 Server2 Server3 Start Windows PowerShell ISE, og skriv: $servers=Get-Content "C:\Servers.txt" foreach($server in $servers){ cmdkey […]

Read more
PowerShell
PowerShell script til vise alle mapper brugeren ikke har rettigheder til

Hvis du har mange mapper og gerne vil se hvilke mapper din loggede-på-bruger ikke har rettigheder til, så kan du danne en liste således: Start Windows PowerShell ISE Skriv: $errors=@() get-childitem -recurse 'C:\mappe' -ea silentlycontinue -ErrorVariable +errors | Out-Null $errors.Count $errors | Foreach-Object { Write-Host $_ } Ret ‘C:\mappe’ til ‘din path’ Tryk på F5 […]

Read more
PowerShell
VMware PowerCLI tilføj mange iSCSI Targets

Du kan tilføje flere iSCSI IPER ved hjælp af dette script. OBS: Ved $targets indtaster du dine iscsi iper, i samme format. Ved Connect-viserver erstatter du 10.0.10.82 med din vmware esxi server ip. Start PowerCLI som administrator opret denne fil: iscsipath.ps1 f.eks. på C:\iscsipath.ps1 indtast følgende i filen: $esxcred = Get-Credential Connect-viserver -Server 10.0.10.82 -Credential $esxcred […]

Read more
PowerShell
PowerShell sæt NT Permission på en mappe og undermapper

Man ved hjælp af PowerShell, sætte NT Permission rettigheder for mapper. Script: 1. $Acl = Get-Acl "J:\IE\BallyroeHeights" $Ar = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("domain\usman", "FullControl", "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow") $Acl.SetAccessRule($Ar) Set-Acl "J:\IE\BallyroeHeights" $Acl Du skal ændre domain\usman med din brugernavn. og FullControl med den rettighed du ønsker.

Read more
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook 2016 Tilføj Kalender via VBScript

Hvis en eller flere brugere har behov for tilføje mange Outlook Delte Kalendere (andre brugers kalendere), kan dette gøres ved hjælp af VBScript. Opret en fil med navn: AddKalender.vbs Skriv i den, og gem: ' ' Bruger: Bruger1 ' Set Application = CreateObject("Outlook.Application") Set myNameSpace = Application.GetNameSpace("MAPI") Set myRecipient = myNameSpace.CreateRecipient("Bruger1") myRecipient.Resolve If myRecipient.Resolved Then […]

Read more
PowerShell
Exchange Server 2016 Kalendar Rettigheder for alle mailboks

Hvis alle brugere i organization skal kunne se hinandens kalender, uden at sende “calendar deling” mails – kan det gøres ved hjælp af Exchange powershell. Du kan se nuværende Kalender rettigheder: foreach ($mailbox in $Mailboxes) {Get-MailboxFolderPermission -Identity ($mailbox.UserPrincipalName + ":\Calendar") | Format-Table @{Label = "Mailbox"; Expression = {($mailbox.UserPrincipalName)}}, @{Label = "Alias"; Expression = {($mailbox.Alias)}}, FolderName, […]

Read more
PowerShell
Exchange 2016 rydde op i IIS og Exchange Logs

Exchange og IIS generere mange log-filer, som ligger forskellige steder og fylder. Man kan køre dette Powershell Script (Run as Administrator) som rydder op i: C:\inetpub\logs\LogFiles\ C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Logging\ C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Search\Ceres\Diagnostics\ETLTraces\ C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Search\Ceres\Diagnostics\Logs Gem som: ClearLogs.ps1 indhold: Set-Executionpolicy RemoteSigned $days=0 $IISLogPath="C:\inetpub\logs\LogFiles\" $ExchangeLoggingPath="C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Logging\" $ETLLoggingPath="C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Search\Ceres\Diagnostics\ETLTraces\" $ETLLoggingPath2="C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Search\Ceres\Diagnostics\Logs" Function CleanLogfiles($TargetFolder) { […]

Read more
1 2 3