BAT
Dell MD32/34xx Reset storageArray virtualDiskDistribution med script

Hvis du ofte oplever at inde i MD Storage Manager er virtual Disk Distribution paths forkerte, som du normalt via Storage -> Virtual Disk -> Advanced -> “Redistribute Virtual Disks” plejer køre. Du kan automatisere ved at oprette dette .BAT script: echo off ;Usman.dk MD32/34xx SAN virtualDiskDistribution script :MDSAN1 “C:\Program Files (x86)\Dell\MD Storage Software\MD Storage […]

Read more
BAT
Windows server 2008R2 skift licensnøgle

Man kan skifte licensnøgle. Obs. Skift XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX ud med din licensnøgle. Start Command Prompt som Administrator Skriv: cd %windir%\system32 slmgr.vbs -ckms slmgr.vbs -upk slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX slmgr.vbs -ato    

Read more
BAT
Overtag NT Permission rettigheder på en mappen undermapper og filer fra cmd

Hvis du vil overtag NT Permission rettigheder på en mappe med mange undermapper of filer, kan det gøres bla. således: Metode 1: i cmd skriv: icacls .\* /setowner %UserDomain%\%UserName% /t icacls .\* /reset /t Metode 2:  i cmd skriv: takeown /F somedir /A /R icacls somedir /grant:r User:F /T Metode 3: i cmd skriv: cacls […]

Read more
BAT
RoboCopy til kopiere mapper, undermapper og filer fra et drev til nyt drev

God og hurtig metode til at kopiere alt indhold fra et Drev til et andet Drev. f.eks. du kopiere fra P: drev til G: hvor du gerne vil kopiere Auditing, Security rights med, og retry 5 gange hvis en fil ikke kan kopieres og vente 10 sekunder imellem genforsøgninger. Kør CMD som administrator og skriv: […]

Read more
BAT
Windows Server Script til Logud / RESET TS RDS Sessions ved RDP Login

Hvis du har mange TS/RDS Windows Server 2003 / 2008 servere og ikke har RDP-Resume supportered Load Balancing software, så oplever du sikkert at dine RDS/TS Brugere kan logge ind flere gange på forskellige TS/RDS Servere da der ikke er nogen form for “Broker Service” det kan blandt andet løses ved at implementere et Script […]

Read more
BAT
Tilføj nyt share og share-permissions til en mappe fra cmd

Tilføj nyt share med share permissions til en mappe fra en dos prompt eller gem den i en .bat script fil. Kør cmd. Skriv: net share ShareNavn=”C:/share-mappe” /grant:”domain\domain admins”,full /grant:”domain\bruger”,full   Obs. virker også på Windows 2012 R2.

Read more
BAT
Robocopy kopier mappe struktur med undermapper

Hvis du skal kopiere mappe struktur og ikke filer, kan du gøre det med Robocopy, f.eks. i CMD skriv:  Robocopy <Fra-Source> <Til-Destination> /E /XF *.* F.eks. Robocopy D:\Backup E:\Backup /E /XF *.*  

Read more
BAT
Windows Server TS / RDS vis Brugernavn ClientName ServerName på baggrundsbillede

Hvis du gerne vil vise informationer til kunden om Brugernavn, ServerNavn og ClientName (Lokal PC) til gavn for f.eks. Support. så kan det bla. gøres således: Opret en mappe på din: \\domain.local\SysVol\domain.local\scripts\TSbagsupinfo Download filen: TSBackdrop.exe og gem i mappen: \\domain.local\SysVol\domain.local\scripts\TSbagsupinfo\ Opret en fil: \\domain.local\SysVol\domain.local\scripts\TSbagsupinfo\TSbagsupinfo.bat, med indhold: REM TS Session Baggrunds Sup Info - Usman.dk \\domain.local\SysVol\domain.local\scripts\TSlogs\TSBackdrop.exe 3 Link \\domain.local\SysVol\domain.local\scripts\TSbagsupinfo\TSbagsupinfo.bat, til […]

Read more
BAT
Mount et netværksdrev med et bat script

For at mounte et netværksdrev med brugernavn og adgangskode, ved hjælp af et Bat script, kan det gøres således: Opret en fil med navn f.eks: mountx.bat Skriv: net use X: /delete net use X: \\192.168.1.50\Filer /user:domain\bruger1 adgangskode exit Gem filen med navn: mountx.bat (husk filtype skal være .bat)  

Read more