Microsoft Exchange
Microsoft Outlook 2016 Tilføj Kalender via VBScript

Hvis en eller flere brugere har behov for tilføje mange Outlook Delte Kalendere (andre brugers kalendere), kan dette gøres ved hjælp af VBScript. Opret en fil med navn: AddKalender.vbs Skriv i den, og gem: ' ' Bruger: Bruger1 ' Set Application = CreateObject("Outlook.Application") Set myNameSpace = Application.GetNameSpace("MAPI") Set myRecipient = myNameSpace.CreateRecipient("Bruger1") myRecipient.Resolve If myRecipient.Resolved Then […]

Read more
VBScript
Slet windows Event viewer logs med et vbscript

Hvis du gerne vil slette Windows Event Viewer Logs fra et vbscript, så kan du gøre det således: Gem som SletEvent.vbs, og kør den manuelt, via Loginscript eller Group Policy: strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ & "{impersonationLevel=impersonate, (Backup, Security)}!\\" _ & strComputer & "\root\cimv2") Set colLogFiles = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from […]

Read more
VBScript
Omdøb TS Sessions My Computer til Server Hostname og Login brugernavn

Hvis du gerne vil have at din Start->My Computer bliver ændret til Terminalserverens/Serverens Hostname og Brugernavn, så kan du bla. gøre det således: Scriptet kan smides ind i en Login.vbs script eller via Group Policy. Script: ' Omdøb My Computer til Serverens Hostname og Brugernavn til bla. TS Sessions - Usman.dk dim objNetwork, objShell, strComputer, objFolder, […]

Read more