Linux
Oprettelse af en ny virtuel disk til en eksisterende virtuel Linux-maskine

Sådan oprettes en ny virtuel disk til en eksisterende virtuel Linux-maskine: Log ind som root på din virtuelle Linux-maskine. Kør denne kommando og noter sdx navn: ls /dev/sd* F.eks. i min tilfælde hedder den /dev/sdb Log ind på vCenter-serveren ved hjælp af vSphere Client. Højreklik på den virtuelle maskine i vSphere Client-beholdningen og vælg Rediger […]

Read more
Linux
Aktivere passwordless SSH forbindelse mellem servere

Normalt når vi tilgår en SSH server, så indtaster vi en adgangskode. Hvis du har mange servere, eller har et Cluster af servere – hvor du gerne vil have passwordless adgang mellem serverne, så er det muligt ved at kopiere servernes offentlige nøgle (public key) til hinanden. Det vil gøre at du kan ssh um-server2 […]

Read more
Linux
Sikre SSH adgang med Google Authenticator

Vi kan SSH logge ind på en Linux/Unix server ved enten at benytte en adgangskode eller ved at benytte SSH Keys/Certifikater – også kendt som Passwordless Authentication. Men hvad hvis du nu gerne vil sikre din adgang endu mere? og det kan du med Google Authenticator integrationen. Forudsætning: OS: Redhat/Fedora/CentOS/Rocky Linux/Oracle Linux/Cloudlinux. Disse har jeg […]

Read more
Kubernetes
Hvordan dræner jeg en Kubernetes Worker Node?

Hvad betyder det at dræne Kubernetes Worker Node? Når vi udfører vedligeholdelse på vores Kubernetes Cluster eller en specifik worker node, kan vi nogle gange have brug for at være i stand til at fjerne en eller flere Kubernetes noder fra clusteret.  Vi vil midlertidigt kunne fjerne noden, udføre vores vedligeholdelse og så tilføj det […]

Read more
Docker
Docker CLI

Her er en liste over Docker CLI kommandoer. Listen bliver opdateret løbende. Kommando Betydning docker build -t user/app .​ Brug følgende kommandoer for at oprette et image fra Dockerfile docker images viser alle docker images docker history <image-name> kontrollere historikken for et bestemt image docker tag <image-name> <name:v1> tag en image docker push [registry/][username/]<image-name>[:tag]​ push […]

Read more
Kubernetes
Kubernetes CLI

Her er en liste over Kubernetes CLI kommandoer. Listen bliver opdateret løbende. Kommando Betydning kubectl version viser version kubectl cluster-info viser cluster informationer kubectl config view viser konfigurationen watch -n 2 cat /var/log/kublet.log se kublet logs kubectl get ns liste over namespaces kubectl get ns -o yaml viser yaml for namespaces kubectl describe ns viser […]

Read more
Docker
Hvad er Docker compose?

Compose er et værktøj til at definere og køre Docker-applikationer med flere containere. Du kan oprette en enkelt docker compose konfigurations yml-fil, der definerer listen over dine container servcies. Følgende er nogle af fordelene ved at bruge docker compose: Compose fungerer i alle miljøer: produktion, iscenesættelse, udvikling, test samt CI-arbejdsgange. Med en enkelt kommando opretter […]

Read more
Docker
Hvad er Docker?

Docker gør det virkelig nemt at installere og køre enhver software uden at man bekymre sig om installation og opsætning af softwareafhængigheder. Docker indeholder forskellige værktøjer eller software til at danne en platform eller et økosystem omkring oprettelse og drift af containere. Hvad er et Docker Image og Container? Docker-image er en enkelt fil, der […]

Read more
Kubernetes
Hvad er Kubernetes?

Kubernetes er et open source container orkistrations software, som har følgende formål: container udrulning container skalering og de-skalering container load-balancering Automatisk self-healing  Hvordan virker Kubernetes? Kubernetes består af en eller flere Master Noder. Én masterknude kan administrere forskellige worker noder. Worker noder er intet andet end en virtuel maskine eller server i skyen/cloud. billedet nedenunder […]

Read more
Kubernetes
Opret k8s Cronjob for at planlægge slet af udløbne filer

Applications servicen behandler dokumenter og gemmer dem i EFS-volumen som deres cache, kravet er at rydde filer, der er ældre end 7 dage. Løsning: Opret et cronjob med forventet tidsplan, cronjob’et vil kræve en volumen med samme EFS persistente volumen og derefter kontrollere filernes levetid. Bemærk:— Tjenestemonteringsstien: /app/ og gemmer filer i /app/Documents— Cronjob’en skal […]

Read more
1 2 3