Docker
Docker CLI

Her er en liste over Docker CLI kommandoer. Listen bliver opdateret løbende. Kommando Betydning docker build -t user/app .​ Brug følgende kommandoer for at oprette et image fra Dockerfile docker images viser alle docker images docker history <image-name> kontrollere historikken for et bestemt image docker tag <image-name> <name:v1> tag en image docker push [registry/][username/]<image-name>[:tag]​ push […]

Read more
Docker
Hvad er Docker compose?

Compose er et værktøj til at definere og køre Docker-applikationer med flere containere. Du kan oprette en enkelt docker compose konfigurations yml-fil, der definerer listen over dine container servcies. Følgende er nogle af fordelene ved at bruge docker compose: Compose fungerer i alle miljøer: produktion, iscenesættelse, udvikling, test samt CI-arbejdsgange. Med en enkelt kommando opretter […]

Read more
Docker
Hvad er Docker?

Docker gør det virkelig nemt at installere og køre enhver software uden at man bekymre sig om installation og opsætning af softwareafhængigheder. Docker indeholder forskellige værktøjer eller software til at danne en platform eller et økosystem omkring oprettelse og drift af containere. Hvad er et Docker Image og Container? Docker-image er en enkelt fil, der […]

Read more