Windows
Rettelse af en identisk SID

Der kan flere grunde til man gerne vil ændre Windows SID, f.eks. efter kloning af en virtuel maskine.  Start Kør Skriv:  C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe Klik OK Sæt hak i Generalize og klik OK. Det kan tag op til 20 minutter.

Read more
Windows
Konverter .CER og .KEY filer til .PFX fil

Hvis du har en SSL Certifikat med 2 filer: .CER .KEY (eller .txt) og gerne vil konvertere dem til 1 Fil i .PFX format, kan dette gøres ved hjælp af OpenSSL Hent og installer: https://sourceforge.net/projects/gnuwin32/ Start CMD, skriv: cd C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin Placer dine .cer og .key filer i en mappe, f.eks. C:/cert Skriv: openssl pkcs12 […]

Read more
Windows
Windows Server 2016 Cluster File Shares Export

Hvis du skal exportere eksisterende cluster fileshares, kan du bla. gøre det således.   For at Exportere til fil: På Cluster filserver 1, start Powershell som administrator. Skriv: gwmi win32_share | sort name >> C:\ClusShares-export.txt Åben C:\ClusShares-export.txt i notepad, for at se alle shares.    

Read more
Windows
Windows Server 2016 installation fra USB Nøgle

Man kan installere Windows Server 2016 fra en USB nøgle. Der findes en del gratis værktøj til at bygge USB nøglen, men det kan også klare igennem cmd.   Start CMD som Administrator. Skriv: diskpart Skriv: list disk Vælg din disk, i min tilfælde er USB nøglen på 10GB dvs. Disk 1. Skriv: Select Disk 1 Skriv: clean […]

Read more
Windows
Genstart Windows System Service

Hvis man har behov for genstarte en service under services.msc som har system brugeren som ejer, kan det gøres således: Download PSTools, vi skal benytte psexec.exe og pak filen ud til C:/pstools Kør CMD som administrator og skriv: C:/pstools/psexec.exe -s -i cmd.exe Herefter kan du genstarte din service, f.eks. for Group Policy Client net stop […]

Read more
Windows
Windows Server Tid opsætning med NTP

Kan gøres således: Start CMD som administrator. Kør følgende: w32tm /config /manualpeerlist:dk.pool.ntp.org /syncfromflags:MANUAL net stop w32time net start w32time

Read more
BAT
Windows server 2008R2 skift licensnøgle

Man kan skifte licensnøgle. Obs. Skift XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX ud med din licensnøgle. Start Command Prompt som Administrator Skriv: cd %windir%\system32 slmgr.vbs -ckms slmgr.vbs -upk slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX slmgr.vbs -ato    

Read more
PowerShell
IIS Web Se aktive forbindelser i PowerShell

Man kan se mange counters/stats på IIS ved at benytte Run-> Perfmon og vælge Web Service. men der er en hurtigere metode ved at benytte PowerShell. Start Windows Powershell For at se alle IIS Web Service counter-navn. Skriv: (Get-Counter -ListSet ‘Web Service’).counter f.eks. vi vil gerne skrive se Aktive brugere som pt. besøger hjemmesiden. Skriv: Get-Counter -Counter […]

Read more
Windows
Windows Server 2012 R2 IIS 8.5 URL rewrite.dll failed to load

En Windows Server 2008 IIS Server som benytter IIS URL Rewrite, blev opgraderet til Windows Server 2012 R2. Fejl i browser: HTTP Error 503. The service is unavailable i Windows Eventviewer: The Module DLL C:\WINDOWS\system32\inetsrv\rewrite.dll failed to load.  The data is the error. Løsning: Kontroller om C:\Windows\System32\inetsrv\rewrite.dll er “unblocked” i -> Properties. Gå ind på […]

Read more
Windows
VMware udvide windows server 2003 harddisk med mere diskplads uden at genstarte

Du kan udvide diskplads for en Windows Server 2003 32bits hostede på en VMware ESXi Host, ved hjælp af DELL ExtPart værktøj uden at genstarte serveren. du kan hente ExtPart fra: http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=R64398 eller fra mig: https://usman.dk/files/ExtPart.exe F.eks. så har jeg en Windows Server 2003 32bits med 25GB harddisk plads og skal udvide med 10GB ekstra, og jeg […]

Read more
1 2 3