CentOS 5 installering af Nginx FastCGI og MySQL

Jeg installere en server med

OS: CentOS 5.6 64bits
Nginx version: 1.10.1
PHP version: 5.1.6
Spawn-fcgi version: 1.6.3
MySQL version: 5.0.95

og Path til din Hjemmeside-filer bliver: /srv/www/www.hjemmeside.dk/public_html

-> Installere CentOS 5.6 først. Jeg installerede serveren med ISO: CentOS-5.6-x86_64-bin-DVD-1of2.iso

 1. Slå Selinux fra:
  Skriv: nano /etc/selinux/config
  Find: SELINUX=permissive og erstat med: SELINUX=disabled
 2. Opsæt hostname korrekt:
  Skriv: nano /etc/sysconfig/network
  Find: Hostname=  og ret den til din hostname.
 3. Genstart serveren.
  Skriv: reboot
 4. Stop for iptables service (start den når du er færdig og tillad de porte som benyttes)
  Skriv: service iptables stop
 5. Opdatere OS:
  Skriv: yum update
 6. Installer MySQL:
  Skriv: yum install mysql-server php-mysql
  Skriv: /etc/rc.d/init.d/mysqld start
  Skriv: chkconfig mysqld on
  Skriv: mysql_secure_installation
  Husk og sætte adgangskode til root for MySQL adgang.
 7. Installer nginx:
  Skriv: rpm -Uvh //download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
  Skriv: yum update
  Skriv: yum install nginx php-cli php make automake gcc gcc-c++ spawn-fcgi wget
  Skriv: chkconfig –add nginx
  Skriv: chkconfig –level 35 nginx on
  Skriv: service nginx start
 8. Opsætning af nginx mappe stuktur:
  Skriv: mkdir -p /srv/www/www.hjemmeside.dk/public_html
  Skriv: mkdir /srv/www/www.hjemmeside.dk/logs
  Skriv: chown -R nginx:nginx /srv/www/www.hjemmeside.dk
 9. Opsætning af nginx site-linking:
  Skriv: mkdir /etc/nginx/sites-available
  Skriv: mkdir /etc/nginx/sites-enabled
 10. Opsætning af nginx konfiguration:
  Skriv: nano /etc/nginx/nginx.conf
  Find: include /etc/nginx/conf.d/*.conf
  Skriv under linen: include /etc/nginx/sites-enabled/*;
 11. Opsætning for din domæne, husk og ændre hjemmeside.dk ud med dit domæne.
  Skriv: nano /etc/nginx/sites-available/www.hjemmeside.dk
  Skriv dette ind:server {
  server_name www.hjemmeside.dk hjemmeside.dk;
  access_log /srv/www/www.hjemmeside.dk/logs/access.log;
  error_log /srv/www/www.hjemmeside.dk/logs/error.log;
  root /srv/www/www.hjemmeside.dk/public_html;

  location / {
  index index.html index.htm index.php;
  }

  location ~ \.php$ {
  try_files $uri =404;
  include /etc/nginx/fastcgi_params;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /srv/www/www.hjemmeside.dk/public_html$fastcgi_script_name;
  }
  }

 12. Opsætning af nginx:
  Skriv: cd /etc/nginx/sites-enabled/
  Skriv: ln -s /etc/nginx/sites-available/www.hjemmeside.dk
  Skriv: service nginx mysqld restart
 13. Installering af spawn-fcgi:
  Skriv: cd /opt
  Skriv: wget -O php-fastcgi-rpm.sh //www.linode.com/docs/assets/696-php-fastcgi-rpm.sh
  Skriv: mv php-fastcgi-rpm.sh /usr/bin/php-fastcgi
  Skriv: chmod +x /usr/bin/php-fastcgi
  Skriv: wget -O php-fastcgi-init-rpm.sh //www.linode.com/docs/assets/697-php-fastcgi-init-rpm.sh
  Skriv: mv php-fastcgi-init-rpm.sh /etc/rc.d/init.d/php-fastcgi
  Skriv: chmod +x /etc/rc.d/init.d/php-fastcgi
  Skriv: chkconfig –add php-fastcgi
  Skriv: chkconfig php-fastcgi on
  Skriv: /etc/init.d/php-fastcgi start
 14. Genstart alle services:
  Skriv: service nginx mysqld php-fastcgi restart

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *