CentOS 7 installer XRDP til fjernopkobling med MSTSC/RDP

Man kan fjernstyre CentOS server/pc ved hjælp af Gnome, XRDP og nux.

 • Kræver du har en maskine med CentOS 7.x installeret.

 

SSH til maskinen, med f.eks. Putty.

 1. Installer EPEL repository, Skriv:
  rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
 2. Installer nux repository, skriv:
  rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm
 3. Installer xrdp og tight vnc server, skriv:
  yum -y install xrdp tigervnc-server
 4. Start xrdp service, skriv:
  systemctl start xrdp.service
 5. Kontroller om der lyttes på port 3389, skriv:
  netstat -antup | grep xrdp
 6. Automatisk start af xrdp service, skriv:
  systemctl enable xrdp.service
 7. Tillad traffik til port 3389 i din firewall, skriv:
  firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=3389/tcp
  firewall-cmd --reload
 8. Konfigurere SE Linux til acceptere xrdp, skriv:
  chcon --type=bin_t /usr/sbin/xrdp
  chcon --type=bin_t /usr/sbin/xrdp-sesman

 

Nu kan du benytte f.eks. Microsoft RDP Klient til fjernstyre din CentOS maskine.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *