CentOS: Installer en Web Proxy server med domain-filter og Antivirus beskyttelse (Squid SquidGuard ClamAV)

Har du et netværk hvor du gerne vil implementere Web browser sikkerhed for nogle bestemte computere eller til alle, så kan du blandt andet gøre det med Squid, SquidGuard og ClamAV baseret på en CentOS 7 Server.

Jeg forventer du allerede har installeret CentOS 7 Minimum Server, og jeg benytter programmer: nano og curl til installation.

Obs. Du skal ændre følgende til dine informationer:

 1. Admin email: proxy@usman.dk
 2. Hostname: proxy.usman.dk
 3. Når der bliver undet virus så vises: //www.proxy.usman.dk/fejl.html
 4. Efter installation, så brug din Proxy server og besøg f.eks. Test siden: //www.eicar.org/download/eicar.com.txt den skulle gerne melde fejl.

 

Installations Plans:

 1. Installere ClamAV.
 2. Installere og opsætning af ClamAV server.
 3. Installere og opsætning af c-icap.
 4. Installere og opsætning af SquidClamav
 5. Installere og opsætning af SquidGuard

 

Installation, login til din CentOS server med root.

 1. Skriv: yum install -y nano wget
 2. wget //dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-6.noarch.rpm
 3. rpm -ivh epel-release-7-6.noarch.rpm
 4. Skriv: yum –enablerepo=epel -y install clamav clamav-update
 5. Skriv: freshclam
 6. Skriv: yum –enablerepo=epel -y install clamav-server clamav-server-systemd
 7. Skriv: cp /usr/share/doc/clamav-server*/clamd.conf /etc/clamd.d/squid.conf
 8. Skriv: nano /etc/clamd.d/squid.conf
 9. Gå til linje 8, og sæt # foran Example, til #Example
 10. Gå til linje 14, og fjern # foran og ændre til: LogFile /var/log/clamd.squid
 11. Gå til linje 66, og fjern # foran og ændre til: PidFile /var/run/clamd.squid/clamd.pid
 12. Gå til linje 70, og fjern # foran og ændre til: TemporaryDirectory /var/tmp
 13. Gå til linje 75, og fjern # foran og ændre til: LocalSocket /var/run/clamd.squid/clamd.sock
 14. Gå til linje 111, og fjern # foran og ændre til: TCPSocket 3310
 15. Gå til linje 175, og ændre til: User squidclamav
 16. Gem filen, og luk. CTRL+X og Yes til save.
 17. Skriv: useradd -M -d /var/tmp -s /sbin/nologin squidclamav
 18. Skriv: mkdir /var/run/clamd.squid
 19. Skriv: chown squidclamav. /var/run/clamd.squid
 20. Skriv: cp /usr/share/doc/clamav-server*/clamd.sysconfig /etc/sysconfig/clamd.squid
 21. Skriv: nano /etc/sysconfig/clamd.squid
 22. Gå til linje 1, og fjern # foran og ændre til: CLAMD_CONFIGFILE=/etc/clamd.d/squid.conf
 23. Gå til linje 2, og fjern # foran og ændre til: CLAMD_SOCKET=/var/run/clamd.squid/clamd.sock
 24. Gem filen, og luk. CTRL+X og Yes til save.
 25. Skriv: nano /etc/tmpfiles.d/clamd.squid.conf
 26. Skriv i filen, på en ny linje: d /var/run/clamd.squid 0755 squidclamav squidclamav –
 27. Gem filen, og luk. CTRL+X og Yes til save.
 28. Skriv: nano /usr/lib/systemd/system/clamd@.service
 29. Skriv i filen, til sidst:
  [Install] WantedBy=multi-user.target
 30. Gem filen, og luk. CTRL+X og Yes til save.
 31. Skriv: touch /var/log/clamd.squid
 32. Skriv: chown squidclamav. /var/log/clamd.squid
 33. Skriv: chmod 600 /var/log/clamd.squid
 34. Skriv: systemctl start clamd@squid
 35. Skriv: systemctl enable clamd@squid
 36. Skriv: yum -y install gcc make
 37. Skriv: curl -L -O //downloads.sourceforge.net/project/c-icap/c-icap/0.3.x/c_icap-0.3.5.tar.gz
 38. Skriv: tar zxvf c_icap-0.3.5.tar.gz
 39. Skriv: cd c_icap-0.3.5
 40. Skriv: ./configure
 41. Skriv: make
 42. Skriv: make install
 43. Skriv: cd..
 44. Skriv: cp /usr/local/etc/c-icap.conf /etc
 45. Skriv: nano /etc/c-icap.conf
 46. Gå til linje 140, ændre Admin email: ServerAdmin root@usman.dk
 47. Gå til linje 149, ændre Hostname: ServerName proxy.usman.dk
 48. Gå til linje 517, og skriv i filen: Service squidclamav squidclamav.so
 49. Gem filen, og luk. CTRL+X og Yes til save.
 50. Skriv: nano /etc/tmpfiles.d/c-icap.conf
 51. Skriv i filen: d /var/run/c-icap 0755 root root –
 52. Gem filen, og luk. CTRL+X og Yes til save.
 53. Skriv: nano /usr/lib/systemd/system/c-icap.service
 54. Filen indhold skal se såleds ud, tilpas hvis ikke:
  [Unit] Description=c-icap service
  After=network.target
  [Service] Type=forking
  PIDFile=/var/run/c-icap/c-icap.pid
  ExecStart=/usr/local/bin/c-icap -f /etc/c-icap.conf
  KillMode=process
  [Install] WantedBy=multi-user.target
 55. Gem filen, og luk. CTRL+X og Yes til save.
 56. Skriv: curl -L -O //downloads.sourceforge.net/project/squidclamav/squidclamav/6.13/squidclamav-6.13.tar.gz
 57. Skriv: tar zxvf squidclamav-6.13.tar.gz
 58. Skriv: cd squidclamav-6.13
 59. Skriv: ./configure –with-c-icap
 60. Skriv: make
 61. Skriv: make install
 62. Skriv: cd..
 63. Skriv: ln -s /usr/local/etc/squidclamav.conf /etc/squidclamav.conf
 64. Skriv: nano /etc/squidclamav.conf
 65. Gå til linje 18, ændre hviilken side skal vises hvis Virus-fundet: redirect //www.proxy.usman.dk/fejl.html
 66. Gå til linje 27, ændre til: clamd_local /var/run/clamd.squid/clamd.sock
 67. Gem filen, og luk. CTRL+X og Yes til save.
 68. nano /etc/clamd.d/squid.conf
 69. Skriv i filen, til sidst:
  # add follows to the end
  icap_enable on
  icap_send_client_ip on
  icap_send_client_username on
  icap_client_username_header X-Authenticated-User
  icap_service service_req reqmod_precache bypass=1 icap://127.0.0.1:1344/squidclamav
  adaptation_access service_req allow all
  icap_service service_resp respmod_precache bypass=1 icap://127.0.0.1:1344/squidclamav
  adaptation_access service_resp allow all
 70. Gem filen, og luk. CTRL+X og Yes til save.
 71. Skriv: yum –enablerepo=epel -y install squidGuard
 72. Skriv: mv /etc/squid/squidGuard.conf /etc/squid/squidGuard.conf.bk
 73. Skriv: nano /etc/squid/squidGuard.conf
 74. Skriv i filen og tilpas til såleds:# create new
  dbhome /var/squidGuard/db
  logdir /var/log/squidGuard
  # define ‘deny’ category
  dest deny {
  # define prohibited domain list in ‘deny’ category
  domainlist deny/domains
  # define prohibited URL list in ‘deny’ category
  urllist deny/urls
  }
  acl {
  default {
  # permit all except ‘deny’ category
  pass !deny all
  # the redirected URL if matches ‘deny’
  redirect //www.proxy.usman.dk/fejl.html
  }
  }
 75. Gem filen, og luk. CTRL+X og Yes til save.
 76. Skriv: nano /var/squidGuard/db/deny
 77. Skriv i filen, de hjemmesider du vil blockere adgang til:
  # write URLs you’d like to prohibit to access
  www.hjemmeside1.dk
  www.hjemmeside2.dk
 78. Gem filen, og luk. CTRL+X og Yes til save.
 79. Skriv: squidGuard -C all
 80. Skriv: chown -R squid. /var/squidGuard/db/deny
 81. Skriv: nano /etc/squid/squid.conf
 82. Skriv i filen, til sidst: url_rewrite_program /usr/bin/squidGuard
 83. Gem filen, og luk. CTRL+X og Yes til save.
 84. Skriv: systemctl restart squid

 

Nu kan du opætte proxy serveren i brugernes Internet Browser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *