Docker CLI

Her er en liste over Docker CLI kommandoer.

Listen bliver opdateret løbende.

Kommando Betydning
docker build -t user/app .​ Brug følgende kommandoer for at oprette et image fra Dockerfile
docker images viser alle docker images
docker history <image-name> kontrollere historikken for et bestemt image
docker tag <image-name> <name:v1> tag en image
docker push [registry/][username/]<image-name>[:tag]​ push image til en repository
docker rmi <id>​ find image id fra “get images” og fjern nu image ved hjælp af id
docker ps viser alle kørende images
docker ps -a viser alle kørende/exited processer
docker kill <id>​ for at nedlukke en kørende process, kør “docker images” find id
docker create <image-name> opretter en docker-container
docker start <container-id> starte en eksisterende container
docker run <image-name> opret og starte en container
docker stop <container-id> stop en container
docker rm <container-id> fjern en container
docker exec -it <container-id> bash execute en ny proces i en eksisterende container
docker logs -f <container-id> kontrollere process log for en container
docker login login til docker hub
docker pull <image> pull (hent) en ny image fra docker hub
docker push <user/image> push (upload) en image fra lokal maskine til docker hub
docker search <term>​ søg efter images på docker hub
docker kill <containerID> dræb en container
docker kill $(docker ps -q) dræb alle kørende containere
docker rm <containerID> fjern en container der ikke køre
docker rm $(docker ps -a -q)​ fjern alle containere der ikke køre
docker volume create <name> opret en ny docker volume
docker volume ls viser alle docker volumes
docker volume rm <name> fjern en docker volume
docker volume inspect <name> inspicere en volume information
docker-compose up køre container i forgrunden
docker-compose up -d køre container i baggrunden
docker-compose down stop alle kørende containere
   
Dockerfile argumenter Betydning
FROM definerer base image for den aktuelle build
MAINTAINER forfatterens navn
RUN liste over kommandoer, der skal udføres oven på base image
CMD kommandoer til at køre ved containerstart
EXPOSE udstede port til en host
ENV indstiller miljøvariablen (environment variable)
ADD kopiere nye filer og mapper eller fjernfil
COPY kopiere filer fra vært til destination på container arbejder dir
USER Indstiller det brugernavn eller UID, der skal bruges, når imaget køres
WORKDIR Indstiller workdir for alle RUN-, CMD-, ENTRYPOINT-, COPY- og ADD-kommandoer
ARG Definerer en variabel, som brugere kan videregive på byggetidspunktet til builderen ved hjælp af –build-arg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *