Exchange 2010 AutoDiscovery opsætning

Opsætning af AutoDiscovery på en Microsoft Exchange 2010 Server, kan drille lidt, men sådan fik jeg det til virke.

Login på din Windows Server, hvor Exchange 2010 er installeret.

  1. Start Exchange Management Shell som Administrator.
  2. Skriv disse kommandoer, husk at skifte domain med din egen.

Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity UMvEXC01\EWS (Default Web Site) -InternalUrl https://mail.usman.dk/ews/exchange.asmx
Set-WebServicesVirtualDirectory -identity UMvEXC01\EWS (Default Web Site) -ExternalUrl https://mail.usman.dk/EWS/Exchange.asmx

Set-OABVirtualDirectory -Identity UMvEXC01\OAB (Default Web Site) -InternalUrl https://mail.usman.dk/oab
Set-OABVirtualDirectory -Identity UMvEXC01\OAB (Default Web Site) -ExternalUrl https://mail.usman.dk/oab

Set-ClientAccessServer -Identity UMvEXC01 -AutoDiscoverServiceInternalUri https://mail.usman.dk/autodiscover/autodiscover.xml
Set-UMVirtualDirectory -Identity UMvEXC01\unifiedmessaging (Default Web Site) -InternalUrl https://mail.usman.dk/unifiedmessaging/service.asmx

 

Jeg skulle genstarte Microsoft Exchange Information Store (MSExchangeIS) og Microsoft Exchange Transport (MSExchangeTransport) servicen før det virkede.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *