Linux Shell kommando liste

Her er en liste over de basale Linux Shell kommandoer.

Primært for Red Hat Enterprise Linux, CentOS og Fedora.

Listen bliver opdateret løbende.

SYSTEM

Kommando Betydning
uname -a Se Linux system information
uname -r Se Linux system kernel information
cat /etc/redhat-release Se Linux-distribution version
uptime Se hvor længe systemet har kørt siden sidste genstart
og nuværende system-ressource belastning.
hostname Se lokal maskinens hostname
hostname -i Viser lokal maskinens IP adresse
last reboot Se historik over genstart.
date Se systemets dato og tid
w Se hvem der også er forbundet / Online.
whoami Se hvilket brugernavn du er logget ind med
yum install ssh Installations kommando, i eksempel installeres der: ssh
yum remove ssh Fjerner programmet: ssh
yum update ssh Opdatere programmet: ssh
yum search ssh Søger efter programmer med navn: ssh
yum list installed | less Viser installerede programmer
yum check-update Kontroller installeret programmer for opdateringer
yum update Opdatere systemet.
yum repolist Viser aktive Repositories
yum clean all Tømmer cachen for yum

 

HARDWARE

Kommando Betydning
dmesg Se hardware og opstarts meddelelser
cat /proc/cpuinfo CPU informationer
cat /proc/meminfo RAM / Hukommelse informationer
cat /proc/interrupts Angiver antallet af interrupts pr. CPU pr. I/O
lshw Se informationer af nuværende hardware konfiguration
free -m Se brugte og ledige RAM / Hukommelse
lspci -tv Se Hardware PCI enheder
lsusb -tv Se USB enheder
lshal Se alle tilkoblet enheder
dmidecode Se hardware informationer baseret ud fra BIOS opsætning.
f.eks. dmidecode -t bios eller dmidecode -t system
hdparm -i /dev/sda Se f.eks. informationer om disk: sda
hdparm -tT /dev/sda Kør f.eks. speed test på disk: sda
badblocks -s /dev/sda Tjek disk: sda for dårlige blocks.

 

STATISTIK

Kommando Betydning
top Viser top CPU processer der køre.
mpstat 1 Viser CPU processer der køre.
vmstat 2 Viser virtual memory statistisk
iostat 2 Viser I/O statistisk
tail -n 500 /var/log/messages Viser de sidste kernel / syslog meddelelser.
tcpdump -i eth1 Se alle netkorts pakker / trafik for netkort: eth1
tcpdump -i eth0 ‘port 80’ Se alt trafik for Port: 80
lsof Se alle filer der er i brug
lsof -u usman Se alle filer i brug af brugeren: Usman
free -m Se RAM / Hukommelse
watch df -h Se dataer der ændre sig konstant

 

BRUGERE

Kommando Betydning
id Viser den aktive bruger-id med login og gruppenavn
last Viser hvem der sidst har logget på maskinen
groupadd testgruppe Opretter gruppen: testgruppen
useradd -c “Usman Majid” -g testgruppe -m usman Opretter brugeren: usman med navn: Usman Majid
og tilføjer til gruppen: testgruppe
userdel usman Sletter brugeren: usman
adduser usman Opretter brugeren: usman
usermod Ændre en bruger

 

FIL KOMMANDOER

Kommando Betydning
ls -al Viser alle informationer om filer og mapper.
eller f.eks: ls -lort
pwd Se nuværende mappe som du er i
mkdir mappe1 Opretter mappen: mappe1
rm fil1.txt Sletter filen: fil1.txt
rm -f fil1.txt Force Sletter filen: fil1.txt
rm -r mappe1 Sletter mappen: mappe1
rm -rf mappe1 Force sletter mappen: mappe1, undermapper og alle filer.
cp fil1.txt fil2.txt Kopiere fil1.txt til fil2.txt
cp -r dir1 dir2 Kopiere dir1 mappe til dir2 mappe og opret mappen
hvis den ikke findes
mv fil1.txt fil2.txt Flyt fil1.txt filen til fil2.txt (kan også bruges til omdøb)
touch fil3.txt Opretter fil3.txt
more fil3.txt Viser indhold af fil3.txt
head fil3.txt Viser de første 10 linjer indhold af filen.
tail fil3.txt Viser de sidste 10 linjer indhold af filen.
tail -f fil3.txt Viser nede fra op af filen og 10 linjer af gangen,
tryk Enter/Space for se de næste 10 linjer.
gpg -c fil3.txt Krypter filen
gpg fil3.gpg Dekrypter filen.
cd / Gå til roden
cd /home Gå til mappen: /home
ls Viser indholdet af mappen.

 

PROCESS

Kommando Betydning
ps Se kørende aktive processer
ps aux | grep ‘ssh’ Se og filter på at kun se aktive process med navn: ssh
pmap Se hukommelse forbrug per process
top Se alle kørende processer
kill 4165 Luk processen som har ID: 4165
killall ssh Luk alle processer der hedder: ssh
pkill ssh Luk processen med navn: ssh

 

FIL RETTIGHEDER

Kommando Betydning
chmod 777 /root/fil1.txt Giv fuld rettigheder til filen: fil1.txt (rwx = Alle)
chown usman fil1.txt Skift ejer af filen: fil1.txt til ejer: usman
chown usman:gruppe1 fil1.txt Skift bruger-ejer og gruppe-ejer for filen: fil1.txt

 

TEKST REDIGERING

Kommando Betydning
nano Kræver at du har den installeret Nano (yum install -y nano)
god alternativ til VI editor. eksempel: nano /etc/fil1.txt
vi VI Editor, eksempel: vi /etc/fil1.txt

 

NETVÆRK

Kommando Betydning
ifconfig -a Viser alle IP adresser
ifconfig eth0 Viser oplysninger specifikt for netkort: eth0
ip addr show Viser alle netværk interfaces og IP adresser
ip address add 192.168.2.120 dev eth0 Sætter IP adresse for netkort: eth0
ethtool eth0 Viser status for netkort: eth0
ping 192.168.2.1 Ping kommando
whois usman.dk Viser domæne oplysninger
dig usman.dk Viser DNS oplysninger for domæne.
dig -x 192.168.2.20 Viser reverse lookup for IP.
hostname -i Se lokal IP adresse
wget https://usman.dk/files/test.tar Hente værktøj til downloade filer
netstat -tupl Lytter på alle aktive port trafik

 

KOMPRIMERING OG ARKIVERING

Kommando Betydning
tar cf home.tar home Komprimere/pakker mappen: home til navn: home.tar
tar xf fil.tar Udpakker filen: file.tar
tar czf home.tar.gz files Komprimere/pakker mappen: home til navn: home.tar.gz med gzip
gzip fil1.txt Komprimere/pakker filen: fil1.txt til navn: fil1.gz med gzip

 

INSTALLERING

Kommando Betydning
rpm -i program.rpm Installer en RPM fil som har navn: program.rpm
rpm -e program Afinstaller et RPM program
./configure Installations konfiguration
Make Byg system tilpasset installation
Make install Installer system tilpasset installation

 

SØG

Kommando Betydning
grep root /etc/passwd Søg efter ordet: root i filen: /etc/passwd
grep -r root /etc Søg efter ordet: root i alle filer under mappen: /etc
locate fil1.txt Find filen fil1.txt
find /home -name ‘fil*’ Find alle filer som starter med: fil* i mappen: /home
find /home -size +10000k Find alle filer i mappen: /home som fylder mere end 10000 kilobytes

 

DISKFORBRUG

Kommando Betydning
df -h Viser ledige diskplads
df -i Viser ledige inodes
fdisk -l Viser Disk Partition Størrelse og Typer
du -ah Viser disk forbrug i en nemmere læsbar liste
du -sh Viser total disk forbrug for nuværende mappe man befinder sig i
findmnt Viser mounted filsystem oplysninger
mount /dev/sdb1 /mnt/sdb1 Mounter/tilføjer f.eks. en USB nøgle til mappen: /mnt/sdb1
(husk at oprette mappen først med mkdir /mnt/sdb1)

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *