Microsoft SQL 2012 R2 se hvad der fylder i Tempdb Log fil

Man kan se hvad der fylder i Microsoft SQL 2012 R2 Tempdb Log fil, ved hjælp af denne SQL Query:

 

;WITH task_space_usage AS (
-- SUM alloc/delloc pages
SELECT session_id,
request_id,
SUM(internal_objects_alloc_page_count) AS alloc_pages,
SUM(internal_objects_dealloc_page_count) AS dealloc_pages
FROM sys.dm_db_task_space_usage WITH (NOLOCK)
WHERE session_id <> @@SPID
GROUP BY session_id, request_id
)
SELECT TSU.session_id,
TSU.alloc_pages * 1.0 / 128 AS [internal object MB space],
TSU.dealloc_pages * 1.0 / 128 AS [internal object dealloc MB space],
EST.text,
-- Extract statement from sql text
ISNULL(
NULLIF(
SUBSTRING(
EST.text,
ERQ.statement_start_offset / 2,
CASE WHEN ERQ.statement_end_offset < ERQ.statement_start_offset
THEN 0
ELSE( ERQ.statement_end_offset - ERQ.statement_start_offset ) / 2 END
), ''
), EST.text
) AS [statement text],
EQP.query_plan
FROM task_space_usage AS TSU
INNER JOIN sys.dm_exec_requests ERQ WITH (NOLOCK)
ON TSU.session_id = ERQ.session_id
AND TSU.request_id = ERQ.request_id
OUTER APPLY sys.dm_exec_sql_text(ERQ.sql_handle) AS EST
OUTER APPLY sys.dm_exec_query_plan(ERQ.plan_handle) AS EQP
WHERE EST.text IS NOT NULL OR EQP.query_plan IS NOT NULL
ORDER BY 3 DESC;

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *