MSSQL 2012 Se hvilke Backup Jobs ikke har kørt ved hjælp af SQL Query

Hvis du har mange SQL Backup Jobs, og gerne vil se hvilke Backups ikke har kørt.

 

SELECT
CONVERT(CHAR(100), SERVERPROPERTY('Servername')) AS Server,
msdb.dbo.backupset.database_name,
MAX(msdb.dbo.backupset.backup_finish_date) AS last_db_backup_date,
DATEDIFF(hh, MAX(msdb.dbo.backupset.backup_finish_date), GETDATE()) AS [Backup Age (Hours)]
FROM    msdb.dbo.backupset
WHERE     msdb.dbo.backupset.type = 'D' 
GROUP BY msdb.dbo.backupset.database_name
HAVING      (MAX(msdb.dbo.backupset.backup_finish_date) < DATEADD(hh, - 48, GETDATE())) 
UNION 

--Databases without any backup history

SELECT     
CONVERT(CHAR(100), SERVERPROPERTY('Servername')) AS Server, master.dbo.sysdatabases.NAME AS database_name, NULL AS [Last Data Backup Date], 9999 AS [Backup Age (Hours)] 
FROM master.dbo.sysdatabases LEFT JOIN msdb.dbo.backupset
ON master.dbo.sysdatabases.name  = msdb.dbo.backupset.database_name
WHERE msdb.dbo.backupset.database_name IS NULL AND master.dbo.sysdatabases.name <> 'tempdb'
ORDER BY msdb.dbo.backupset.database_name

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *