MSSQL 2012 Tempdb flyt til et andet drev

Sådan kan du flytte Tempdb:

ved flytning oprettes der nye filer, og gamle filer kan slettes efterfølgende.

 

  1. SQL query, til vise først nuværende lokation, og derefter oprette nye filer og så vise nye lokation.

USE tempdb;
GO
EXEC sys.sp_helpfile; -- Check the current tempdb location
GO

USE master;
GO
ALTER DATABASE tempdb
MODIFY FILE
(NAME = tempdev
, FILENAME = 'U:\MSSQL11.SQL02\MSSQL\DATA\tempdb.mdf'); --New path
GO
ALTER DATABASE tempdb
MODIFY FILE
(NAME = templog
, FILENAME = 'U:\MSSQL11.SQL02\MSSQL\DATA\tempdb.ldf'); --New path
GO

USE tempdb;
GO
EXEC sys.sp_helpfile; -- Check the current tempdb location

2. Genstart SQL Servicen, og de nye tempdb.mdf og tempdb.ldf vil blive oprettet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *