Omdøb TS Sessions My Computer til Server Hostname og Login brugernavn

Hvis du gerne vil have at din Start->My Computer bliver ændret til Terminalserverens/Serverens Hostname og Brugernavn, så kan du bla. gøre det således:

  1. Scriptet kan smides ind i en Login.vbs script eller via Group Policy.
  2. Script:

' Omdøb My Computer til Serverens Hostname og Brugernavn til bla. TS Sessions - Usman.dk

dim objNetwork, objShell, strComputer, objFolder, objFolderItem, oShell, UserName
Const MY_COMPUTER = &H11&

Set objNetwork = CreateObject("Wscript.Network")
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
Set oShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")

strComputer = objNetwork.ComputerName
UserName = oShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERNAME%")

Set objFolder = objShell.Namespace(MY_COMPUTER)
Set objFolderItem = objFolder.Self
objFolderItem.Name = strComputer & " " & UserName

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *