Docker
Hvad er Docker compose?

Compose er et værktøj til at definere og køre Docker-applikationer med flere containere. Du kan oprette en enkelt docker compose konfigurations yml-fil, der definerer listen over dine container servcies. Følgende er nogle af fordelene ved at bruge docker compose: Compose fungerer i alle miljøer: produktion, iscenesættelse, udvikling, test samt CI-arbejdsgange. Med en enkelt kommando opretter […]

Read more
Docker
Hvad er Docker?

Docker gør det virkelig nemt at installere og køre enhver software uden at man bekymre sig om installation og opsætning af softwareafhængigheder. Docker indeholder forskellige værktøjer eller software til at danne en platform eller et økosystem omkring oprettelse og drift af containere. Hvad er et Docker Image og Container? Docker-image er en enkelt fil, der […]

Read more
Kubernetes
Hvad er Kubernetes?

Kubernetes er et open source container orkistrations software, som har følgende formål: container udrulning container skalering og de-skalering container load-balancering Automatisk self-healing  Hvordan virker Kubernetes? Kubernetes består af en eller flere Master Noder. Én masterknude kan administrere forskellige worker noder. Worker noder er intet andet end en virtuel maskine eller server i skyen/cloud. billedet nedenunder […]

Read more
Arkitektur og Design
Hvad er monolitisk arkitektur?

Monolitisk betyder alt i en enkelt enhed. Dvs. alt software for alle softwarekomponenter er implementeret i/som en enkelt enhed. Jeg benytter en webapp (webapplikation) i denne eksempel.  En monolitisk applikation består af tre niveauer: Præsentationslag Applikationslag Datalag Et præsentationslag er User Interface af webapp, der består af html, css og javacscript. Et applikationslag er, hvor […]

Read more
Kubernetes
Opret k8s Cronjob for at planlægge slet af udløbne filer

Applications servicen behandler dokumenter og gemmer dem i EFS-volumen som deres cache, kravet er at rydde filer, der er ældre end 7 dage. Løsning: Opret et cronjob med forventet tidsplan, cronjob’et vil kræve en volumen med samme EFS persistente volumen og derefter kontrollere filernes levetid. Bemærk:— Tjenestemonteringsstien: /app/ og gemmer filer i /app/Documents— Cronjob’en skal […]

Read more
Matematiske formler
Summen af ​​Nth led

Find summen af ​​de første 25. led i følgende række: 2,5,8,11,14,⋯ Formel til at finde nth led: Formel til at finde summen af ​​n led Løsning: Find først det 40. led:a40 = a1+(n−1)d= 2+39(3)= 119 # Find summen:Sn = n(a1+an)/2= 40(2+119)/ 2= 2420  

Read more
Matematiske formler
Multipler af N

Find summen af ​​følgende aritmatiske rækker2 + 4 + 6 + 8 + ⋯ + 50 Løsning af et problemFor eksempel for at forkorte skrivningen af ​​serien 2+4+6+8+⋯+50. Overvej følgende:2⋅1 + 2⋅2 + 2⋅3 + 2⋅4 + ⋯ + 2⋅25 Vi kan sagtens sige, at den følger serie 2n. Serien begynder med led for n=1 […]

Read more
Matematiske formler
Hvad er arithmagon?

En aritmagon er en polygon med tal i spidserne, som bestemmer tallene skrevet på dens kanter. Total i kvadratet er summen af ​​to cirkler, hvor kvadratet er knyttet. Find ud af værdier i cirklen.   Løsning af et problem Lad os sige, at det øverste toppunkt er x og at bevæge sig med uret nederst […]

Read more
Matematiske formler
Reverse Array

F.eks. Input : arr[] = [1, 2, 3] Output : arr[] = [3, 2, 1] Løsning 1: function reverseArray(arr) {let tempArr = []; // loop from backwards and store array value// in a new temporary array and return temp arrfor(let i=arr.length-1; i >= 0; i--) {tempArr.push(arr[i]);} return tempArr;} console.log(reverseArray([1, 2, 3, 4, 5])); Løsning 2: […]

Read more
Matematiske formler
Summen af ​​givet tal

Generelle algoritmer for summen af ​​cifre i et givet tal. Få nummeret Deklarer en variabel for at gemme summen og indstil den til 0 Gentag de næste to trin, indtil tallet ikke er 0 Få det ciffer længst til højre i tallet ved hjælp af den resterende “%”-operator ved at dividere det med 10 og […]

Read more
1 2 3 4 5 6 7 18