Matematiske formler
Palindrom string

Skriv en funktion for at kontrollere om den er palindrom eller ej. En streng siges at være palindrom, hvis bagsiden af ​​strengen er den samme som streng.For eksempel er “anna” palindrom, men “sanna” er ikke palindrom. function isPalindrome(str) { let lowIndex = 0;let highIndex = str.length - 1; while(highIndex > lowIndex) {if (str[lowIndex++] !== str[highIndex--]) […]

Read more
Linux
Konverter .pfx til .crt og .key filer

Konverter din .pfx-fil til .crt-fil og key-fil ved hjælp af OpenSSL. Det en forudsætning af OpenSSL er installeret på din Linux PC/Server. OpenSSL er et robust værktøjssæt i kommerciel kvalitet og fuldt udstyret til protokollerne Transport Layer Security (TLS) og Secure Sockets Layer (SSL). Det er også et kryptografibibliotek til generelle formål. For mere information […]

Read more
Windows
Rettelse af en identisk SID

Der kan flere grunde til man gerne vil ændre Windows SID, f.eks. efter kloning af en virtuel maskine.  Start Kør Skriv:  C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe Klik OK Sæt hak i Generalize og klik OK. Det kan tag op til 20 minutter.

Read more
PowerShell
Liste over Delte mapper

  Du kan generere en liste over alle delte mapper med Powershell. Start Powershell Skriv: Get-WmiObject Win32_Share | Sort Path | FT  -Property Name, Caption, Path For at logge ud til en tekst fil, skriv:Get-WmiObject Win32_Share | Sort Path | FT  -Property Name, Caption, Path > C:/shares.txt

Read more
VMware
VMware ESXi S.M.A.R.T Kontrol

Udfør en S.M.A.R.T health kontrol på ens harddisk enheder. En device ser typisk således ud: naa.60014051d259aedd3821d4b07db6eed7 SSH til ESXi Først skal du notere alle Device numre. Skriv:esxcli storage core device list Du har nu fået en liste over alle dine devices. Find devices som starter med “naa…” Nu kan du udføre S.M.A.R.T kontrol på dine […]

Read more
BAT
Dell MD32/34xx Reset storageArray virtualDiskDistribution med script

Hvis du ofte oplever at inde i MD Storage Manager er virtual Disk Distribution paths forkerte, som du normalt via Storage -> Virtual Disk -> Advanced -> “Redistribute Virtual Disks” plejer køre. Du kan automatisere ved at oprette dette .BAT script: echo off ;Usman.dk MD32/34xx SAN virtualDiskDistribution script :MDSAN1 “C:\Program Files (x86)\Dell\MD Storage Software\MD Storage […]

Read more
PowerShell
Powershell script til RDP mange servere

Hvis man har mange Microsoft servere, og gerne vil have en mulighed for RDP til alle på en gang. så kan det gøres bla. således i Powershell.   Opret filen: C:/Servers.txt, og skriv alle dine servere i denne liste. feks. Server1 Server2 Server3 Start Windows PowerShell ISE, og skriv: $servers=Get-Content "C:\Servers.txt" foreach($server in $servers){ cmdkey […]

Read more
MSSQL
MSSQL fejl Could not obtain exclusive lock on database ‘model’. Retry the operation later

Hvis du får fejl meddelelse: Databasen “Model” er i brug, og kan kontrolleres således: I SQL Management, tryk new query, og skriv: Use master GO IF EXISTS(SELECT request_session_id  FROM sys.dm_tran_locks WHERE resource_database_id = DB_ID('Model')) PRINT 'Model Database being used by some other session' ELSE PRINT 'Model Database not used by other session'Resultalt: Find Session ID, skriv: […]

Read more
Linux
Konfiguration af Postfix som Office365 email-relay

Hvis du har en Redhat/CentOS server og gerne vil sende mails igennem Office365, kan dette gøres ved at konfigurere Postfix til at relay igennem Office365. SSH til din server. Installer sasld yum install cyrus-sasl cyrus-sasl-plain cyrus-sasl-md5 nano -y Start sasld systemctl start saslauthd Gå til mappen /etc/postfix cd /etc/postfix Opret en fil i mappen /etc/postfix nano sasl_passwd […]

Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 18