Windows
Konverter .CER og .KEY filer til .PFX fil

Hvis du har en SSL Certifikat med 2 filer: .CER .KEY (eller .txt) og gerne vil konvertere dem til 1 Fil i .PFX format, kan dette gøres ved hjælp af OpenSSL Hent og installer: https://sourceforge.net/projects/gnuwin32/ Start CMD, skriv: cd C:\Program Files (x86)\GnuWin32\bin Placer dine .cer og .key filer i en mappe, f.eks. C:/cert Skriv: openssl pkcs12 […]

Read more
PowerShell
PowerShell script til vise alle mapper brugeren ikke har rettigheder til

Hvis du har mange mapper og gerne vil se hvilke mapper din loggede-på-bruger ikke har rettigheder til, så kan du danne en liste således: Start Windows PowerShell ISE Skriv: $errors=@() get-childitem -recurse 'C:\mappe' -ea silentlycontinue -ErrorVariable +errors | Out-Null $errors.Count $errors | Foreach-Object { Write-Host $_ } Ret ‘C:\mappe’ til ‘din path’ Tryk på F5 […]

Read more
PowerShell
VMware PowerCLI tilføj mange iSCSI Targets

Du kan tilføje flere iSCSI IPER ved hjælp af dette script. OBS: Ved $targets indtaster du dine iscsi iper, i samme format. Ved Connect-viserver erstatter du 10.0.10.82 med din vmware esxi server ip. Start PowerCLI som administrator opret denne fil: iscsipath.ps1 f.eks. på C:\iscsipath.ps1 indtast følgende i filen: $esxcred = Get-Credential Connect-viserver -Server 10.0.10.82 -Credential $esxcred […]

Read more
PowerShell
PowerShell sæt NT Permission på en mappe og undermapper

Man ved hjælp af PowerShell, sætte NT Permission rettigheder for mapper. Script: 1. $Acl = Get-Acl "J:\IE\BallyroeHeights" $Ar = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule("domain\usman", "FullControl", "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow") $Acl.SetAccessRule($Ar) Set-Acl "J:\IE\BallyroeHeights" $Acl Du skal ændre domain\usman med din brugernavn. og FullControl med den rettighed du ønsker.

Read more
VMware
VMware 6.5 MultipathPolicy opsætning fra PowerCLI

PowerCLI kan bruges til ændre MultipathPolicy til RoundRobin, som går meget hurtigere end at manuelt opsætning. OBS. naa.6* er begyndelse på paths som kan være anderledes hvis du køre anderledes storage, men du kan finde det ved at udføre punkt 3. Hent og installer PowerCLI 6.5 (eller den nyeste version fra vmware.com) Start PowerCLI som […]

Read more
Linux
CentOS 7 installer XRDP til fjernopkobling med MSTSC/RDP

Man kan fjernstyre CentOS server/pc ved hjælp af Gnome, XRDP og nux. Kræver du har en maskine med CentOS 7.x installeret.   SSH til maskinen, med f.eks. Putty. Installer EPEL repository, Skriv: rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm Installer nux repository, skriv: rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/nux-dextop-release-0-1.el7.nux.noarch.rpm Installer xrdp og tight vnc server, skriv: yum -y install xrdp tigervnc-server Start xrdp […]

Read more
VMware
VMware ESXi 6.5 afinstallere vCenter Agent manuelt

Man kan blandt andet afinstallere vCenter Agent fra Esxi Node ved hjælp af SSH (Putty).   cp /opt/vmware/uninstallers/VMware-fdm-uninstall.sh /tmp chmod +x /tmp/VMware-fdm-uninstall.sh /tmp/VMware-fdm-uninstall.sh    

Read more
VMware
VMware ESXi Update til version 7388607 (04-12-2017)

Man kan opdatere ved hjælp af SSH (Putty)   Skriv: esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient Skriv: esxcli software profile update -p ESXi-6.5.0-20171204001-standard -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml Skriv: esxcli network firewall ruleset set -e false -r httpClient      

Read more
MSSQL
Microsoft SQL 2016 Script til tag alle databaser Offline og Online

Man kan tag alle databaser Offline og Online ved hjælp af dette script.   use master; declare @nsql nvarchar(max); select @nsql=coalesce(@nsql+CHAR(13)+CHAR(10),'')+ 'ALTER DATABASE ['+name+'] SET OFFLINE WITH NO_WAIT;' from master..sysdatabases where sid <> 0x01 exec (@nsql) go use master; declare @nsql nvarchar(max); select @nsql=coalesce(@nsql+CHAR(13)+CHAR(10),'')+ 'ALTER DATABASE ['+name+'] SET ONLINE WITH NO_WAIT;' from master..sysdatabases where sid […]

Read more
Windows
Windows Server 2016 Cluster File Shares Export

Hvis du skal exportere eksisterende cluster fileshares, kan du bla. gøre det således.   For at Exportere til fil: På Cluster filserver 1, start Powershell som administrator. Skriv: gwmi win32_share | sort name >> C:\ClusShares-export.txt Åben C:\ClusShares-export.txt i notepad, for at se alle shares.    

Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 18