MSSQL
MSSQL 2016 Attach en database med TSQL Script

Jeg har en del databaser som skal attaches, og efterfølgende skal der udføres 2 ændringer på databasen. For at være sikker på at jeg husker at tag ændringerne med, har jeg lavet nedenstående SQL Script som gør følgende: Attacher Databasen med Database navn. Jeg har Separeret MDF (H:) og LDF (E:) filen. Mappenavn kan defineres […]

Read more
VMware
VMware ESXi 6.5.0 Update 01 build 20170702001

Så er vmware endnu engang kommet ud med ny update til esxi, heri er der store forbedringer på VMware Tools. Læs evt. release notes: Her    SSH til din VMware ESXi node. Skriv: esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient Skriv: esxcli software profile update -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml -p ESXi-6.5.0-20170702001-standard Skriv: esxcli network firewall ruleset set -e […]

Read more
Windows
Windows Server 2016 installation fra USB Nøgle

Man kan installere Windows Server 2016 fra en USB nøgle. Der findes en del gratis værktøj til at bygge USB nøglen, men det kan også klare igennem cmd.   Start CMD som Administrator. Skriv: diskpart Skriv: list disk Vælg din disk, i min tilfælde er USB nøglen på 10GB dvs. Disk 1. Skriv: Select Disk 1 Skriv: clean […]

Read more
Switches
Dell N4032 netværksopsætning

Du skal bruge en Console/RJ45-til-USB kabel. I Kør skriv: devmgmt.msc, og kontroller -> hvilken COM Port din kabel køre på. Benyt Out of Band (OOB) port til mangement. Benyt putty eller hyperterminal og forbind til din Serial -> COM Port. Putty opsætning: Data rate: 9600, 8 data bits, 1 stop bit, no parity, flow control: […]

Read more
Proxmox
Proxmox 4 med en enkelt offentlig IP – Opsæt et privat netværk

Proxmox 4 kan let konfigureres til at sætte alle eller nogle af dine VM / Containere i et NATed privat netværk. Du kan endda sende porte fra din offentlige IP-adresse til dine containere. Det er desværre ikke muligt at konfigurere denne opsætning fra web GUI, men ændringerne i konfigurationsfilen er meget enkle. Alle ændringer og […]

Read more
Windows
Genstart Windows System Service

Hvis man har behov for genstarte en service under services.msc som har system brugeren som ejer, kan det gøres således: Download PSTools, vi skal benytte psexec.exe og pak filen ud til C:/pstools Kør CMD som administrator og skriv: C:/pstools/psexec.exe -s -i cmd.exe Herefter kan du genstarte din service, f.eks. for Group Policy Client net stop […]

Read more
Windows
Windows Server Tid opsætning med NTP

Kan gøres således: Start CMD som administrator. Kør følgende: w32tm /config /manualpeerlist:dk.pool.ntp.org /syncfromflags:MANUAL net stop w32time net start w32time

Read more
Wifi
Ubiquiti Unifi tilføj en Access Point til Unifi Contoller Manuelt

Ubiquiti Unifi Controller er til at styre alle Ubiquiti Enheder, men nogle gange har UniFi Controlleren problemer med at detektere enheder ved hjælp af Ubiquiti Device Discovery Tool. F.eks. Access Point har IP: 192.168.0.3 F.eks. Ubiquiti Unifi Controller har IP: 192.168.0.2 Man kan manuelt tilføj en f.eks. Ubiquiti Access Point således: Find IPEN tildelt Access Point via DHCP, se […]

Read more
MSSQL
MSSQL 2012 Tempdb flyt til et andet drev

Sådan kan du flytte Tempdb: ved flytning oprettes der nye filer, og gamle filer kan slettes efterfølgende.   SQL query, til vise først nuværende lokation, og derefter oprette nye filer og så vise nye lokation. USE tempdb; GO EXEC sys.sp_helpfile; -- Check the current tempdb location GO USE master; GO ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE […]

Read more
MSSQL
MSSQL 2012 Se TEMPDB oplysninger

Man kan se oplysninger om Tempdb: Logical file name File type File path File size in KB File size in MB File Size in GB Autogrowth Status Growth værdi Type af growth (til growth værdi)   SELECT [NAME] AS [LOGICAL FILE NAME], CASE TYPE_DESC WHEN 'ROWS' THEN 'DATAFILE' WHEN 'LOG' THEN 'LOGFILE' END AS [FILE […]

Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18