MSSQL
MSSQL 2012 Se alle Transaktioner på Serveren

Man kan se alle transaktioner. Transacton ID TRANSACTION Name TRANSACTION BEGIN TIME TRANSACTION Type TRANSACTION Description Elapsed TIME (in MIN) SELECT transaction_id AS [Transacton ID], [name] AS [TRANSACTION Name],transaction_begin_time AS [TRANSACTION BEGIN TIME], DATEDIFF(mi, transaction_begin_time, GETDATE()) AS [Elapsed TIME (in MIN)], CASE transaction_type WHEN 1 THEN 'Read/write' WHEN 2 THEN 'Read-only' WHEN 3 THEN 'System' […]

Read more
MSSQL
MSSQL 2012 Se hvilke Backup Jobs ikke har kørt ved hjælp af SQL Query

Hvis du har mange SQL Backup Jobs, og gerne vil se hvilke Backups ikke har kørt.   SELECT CONVERT(CHAR(100), SERVERPROPERTY('Servername')) AS Server, msdb.dbo.backupset.database_name, MAX(msdb.dbo.backupset.backup_finish_date) AS last_db_backup_date, DATEDIFF(hh, MAX(msdb.dbo.backupset.backup_finish_date), GETDATE()) AS [Backup Age (Hours)] FROM    msdb.dbo.backupset WHERE     msdb.dbo.backupset.type = 'D'  GROUP BY msdb.dbo.backupset.database_name HAVING      (MAX(msdb.dbo.backupset.backup_finish_date) < DATEADD(hh, - 48, GETDATE()))  UNION  --Databases without any backup history […]

Read more
MSSQL
MSSQL 2012 hvor stor skal Tempdb diskplads minimum være?

Man kan ved hjælp af dette sql query se hvor meget diskplads TempDB minimum har behov for. baseret ud fra nuværende databaser. declare @tempdb_size1 decimal(15,2) = 0 declare @tempdb_size2 decimal(15,2) = 0 declare @tempdb_size3 decimal(15,2) = 0 declare @tempdb_size decimal(15,2) = 0 declare @database_size_info table ( database_name sysname, database_size decimal(15,2) ) insert into @database_size_info select […]

Read more
MSSQL
MSSQL 2012 query til finde specifikt i alle Maintenance Jobs

Hvis du har mange SQL Maintenance Jobs og gerne vil finde dem som Starter med eller har et ord i navn/indhold. Obs. ændre i %SKRIV_DET_DU_SØGER_EFTER_HER% husk af beholde %% USE [msdb] GO SELECT j.job_id, s.srvname, j.name, js.step_id, js.command, j.enabled FROM dbo.sysjobs j JOIN dbo.sysjobsteps js ON js.job_id = j.job_id JOIN master.dbo.sysservers s ON s.srvid = j.originating_server_id […]

Read more
Linux
Centos portforward lokal port til anden IP og Port i iptables

Hvis du har en Linux/Centos server og har behov for videresende traffik til en anden IP og Port. Så kan det gøres ved hjælp af iptables, som er linux serverens firewall. f.eks. Plan: Linux serveren har IP: 90.80.70.60 Linux serveren lytter på Port: 80 Videresendes til destination IP: 60.70.80.90 på port: 8080 f.eks. Design: [Traffik] —-> […]

Read more
VMware
VMware ESXi opdatering til version 6.5 4887370 via SSH

Jeg har opdateret en del VMware ESXi 6.0 til 6.5 4887370 således:   Migrate alle aktive VMS til andre ESXi servere, og sæt ESXi’en i maintenance mode. Benyt PuTTy/ssh til at forbinde til din ESXi server. Tillad adgang til internettet (httpclient), skriv: esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient Nu skal vi sætte opdatering […]

Read more
MSSQL
Microsoft SQL 2012/2014 Se Recovery Model og AutoShrink på alle databaser

Har du mange databaser og gerne vil se Recovery Model opsætning og status på AutoShink, så kan man gøre det således:   SELECT    [name] as [DB name],    [recovery_model_desc] AS [Recovery model],    CASE [is_auto_shrink_on] WHEN 1 THEN 'Yes' ELSE 'No' END [AutoShrinkON]  FROM master.sys.databases  order by "Recovery model" DESC  GO   Du vil […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 Transaction Logs Slet

Hvis du er ved at løbe tør for diskplads, og kan se at der ligger rigtige mange Exchange Transaction Log filer. i path: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Mailbox\DIN-DATABASE\ Så betyder det at din Exchange Backup Aware Program ikke sletter Transaction Logs, venligst fix problemet der – da den bedste måde at slette dem på er igennem Exchange-aware Backup […]

Read more
Microsoft Exchange
Microsoft Outlook 2016 Tilføj Kalender via VBScript

Hvis en eller flere brugere har behov for tilføje mange Outlook Delte Kalendere (andre brugers kalendere), kan dette gøres ved hjælp af VBScript. Opret en fil med navn: AddKalender.vbs Skriv i den, og gem: ' ' Bruger: Bruger1 ' Set Application = CreateObject("Outlook.Application") Set myNameSpace = Application.GetNameSpace("MAPI") Set myRecipient = myNameSpace.CreateRecipient("Bruger1") myRecipient.Resolve If myRecipient.Resolved Then […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 Eksport Mailboks til PST filer

I Exchange Powershell kan man eksportere alle mailboks ud i en PST Fil, som kan gendannes til en anden Exchange Server eller direkte i Microsoft Outlook. Vi skal benytte New-MailboxExportRequest for at eksportere, og du skal angive en UNC Path. Du skal tildele dig rettigheder: New-ManagementRoleAssignment –Role "Mailbox Import Export" –User "Administrator" For at eksporter enkelt […]

Read more
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18