PowerShell script til vise alle mapper brugeren ikke har rettigheder til

Hvis du har mange mapper og gerne vil se hvilke mapper din loggede-på-bruger ikke har rettigheder til, så kan du danne en liste således:

 1. Start Windows PowerShell ISE
 2. Skriv:
  $errors=@()
  get-childitem -recurse 'C:\mappe' -ea silentlycontinue -ErrorVariable +errors | Out-Null
  $errors.Count
  $errors | Foreach-Object { Write-Host $_ }
 3. Ret ‘C:\mappe’ til ‘din path’
 4. Tryk på F5 (eller Debug -> Run/Continue)

 

Output kommer til se således ud:
Access to the path ‘C:\mappe\mappe3’ is denied.
Access to the path ‘C:\mappe\mappe12’ is denied.
Access to the path ‘C:\mappe\mappe22’ is denied.
Access to the path ‘C:\mappe\mappe25’ is denied.
Access to the path ‘C:\mappe\mappe30’ is denied.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *