Robust Mail Server på CentOS 7 med postfix, dovecot, opendkim, spamassassin, amavisd og clamav

Sådan har jeg lavet en simpel, sikker og gratis Mail Server som kan benyttes til Hoste mail-kontier eller benyttes som Antispam Gateway både indgående og udgående.

Understøtter:

 • postfix
 • dovecot
 • opendkim
 • spamassassin
 • amavisd
 • clamav

Før du går igang, så udfør en mail-test via www.mail-tester.com for at kontroller din nuværende IP+DNS stats/reputation på internettet.
når du har udført installation af denne nye mail server, bedes du udføre den samme test på www.mail-tester.com via denne nyoprettet Mail server.

Jeg fik 6/10 som kørte Exchange og Microsoft Forefront Protection 2010, og efter som jeg sat denne server foran min exchange så den benyttes som Antispam/virus/dkim gateway fik jeg 10/10.
og alle mine mails bliver leveret korrekt og med god Mail Score.

Så, du kan benytte den som:

 • Komplet mail server hvor du hoster Mail-kontier, Antispam, Antivirus.
 • Antispam, Antivirus indgående og udgående mail server.
 • Redundant MX indgående Relay server.

Jeg forventer du har installeret en ren CentOS 7 Minimal ISO 64bits.

Lad os lave:

 • Komplet mail server hvor du hoster Mail-kontier, Antispam, Antivirus.
 • Jeg benytter mail.usman.dk som eksempel, dette skal erstattes med dit FQDN mail server domæne.
 • Jeg benytter LAN IP til serveren: 192.168.1.10 og WAN IP: 172.17.1.10 som eksempel.
 • Du åbner en fil ved skrive: nano filnavn

Du kan begrænse den ud fra dine behov.

Lad os komme igang:

 1. SSL Certifikater skal oprettes først, opret dem som “Self Signed” med mindre du har køber dem.
  cd /etc/ssl
  openssl genrsa -out mail.usman.dk.key 2048
  openssl req -new -key mail.usman.dk.key -out mail.usman.dk.csr
  openssl x509 -req -days 365 -in mail.usman.dk.csr -signkey mail.usman.dk.key -out mail.usman.dk.crt
 2. Installer postfix, dovecot og nano.
  yum install postfix dovecot nano -y
 3. Backup /etc/dovecot.conf og konfigurere dovecot
  cd /etc/dovecot
  cp -R dovecot.conf dovecot.conf.bak
 4. Åben filen /etc/dovecot.conf og fjern # (uncomment) foran, og gem filen.
  nano /etc/dovecot.conf
  fjern “#” foran: protocols = imap pop3 lmtp 
 5. Skift mappe til  /etc/dovecot/conf.d og backup filen 10-auth.conf.
  cd /etc/dovecot/conf.d
  cp -R 10-auth.conf 10-auth.conf.bak
 6. Åben filen 10-auth.conf og fjern “#” foran disable_plaintext_auth og auth_mechanisms giv dem værdier.
  disable_plaintext_auth = no
  auth_mechanisms = plain login
 7. Backup filen 10-mail.conf.
  cp  -R  10-mail.conf 10-mail.conf.bak
 8. Åben filen 10-mail.conf og fjern “#” foran mail_location.
  mail_location = maildir:~/Maildir 
 9. Backup filen 10-ssl.conf.
  cp -R 10-ssl.conf 10-ssl.conf.bak
 10. Åben filen 10-ssl.conf og indtast SSL certifikat oplysninger.
  ssl = yes
  ssl_cert = </etc/ssl/mail.usman.dk.crt
  ssl_key = </etc/ssl/mail.usman.dk.key
 11. Backup filen 10-master.conf og åben den så vi kan benytte dovecits SMTP authentication service til godkende mail kontier.
  cp -R 10-master.conf 10-master.conf.bak
 12. Åben filen 10-master.conf og find nedenstående, så det ser sådan ud.
  # Postfix smtp-auth
  unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
  mode = 0666
  }
 13. Start dovecot servicen nu.
  systemctl start dovecot
  systemctl enable dovecot
 14. Tillad trafik til pop3 og imap ports i firewall.
  firewall-cmd –zone=public –add-port=110/tcp –permanent
  firewall-cmd –zone=public –add-port=143/tcp –permanent
  firewall-cmd –zone=public –add-port=993/tcp –permanent
  firewall-cmd –zone=public –add-port=995/tcp –permanent
  firewall-cmd –reload
 15. Tillad trafik til pop3 og imap i din Router firewall.
  – Port: 110/tcp
  – Port: 143/tcp
  – Port: 993/tcp
  – Port: 995/tcp
  til at pege imod 192.168.1.10.
 16. Konfiguration af postfix starter nu, derfor backup filen /etc/postfix/main.cf og /etc/postfix/master.cf.
  cp -R /etc/postfix/main.cf /etc/postfix/main.cf.bak
  cp -R /etc/postfix/master.cf /etc/postfix/master.cf.bak
 17. Åben /etc/postfix/main.cf og ændre til følgende.
  myhostname = mail.usman.dk
  mydomain = usman.dk
  myorigin = $mydomain
  inet_interfaces = all
  #inet_interfaces = localhost
  mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
  home_mailbox = Maildir/
 18. Åbent /etc/postfix/main.cf og slutningen af filen, tilføj.
  # Basic spam filtering regler
  smtpd_helo_required = yes
  disable_vrfy_command = yes
  message_size_limit = 20480000
  #SMTP-auth opsætninger
  broken_sasl_auth_clients = yes
  smtpd_sasl_auth_enable = yes
  smtpd_sasl_type = dovecot
  smtpd_sasl_path = private/auth
  smtpd_sasl_security_options = noanonymous
  smtpd_sasl_tls_security_options = $smtpd_sasl_security_options
  smtpd_use_tls = yes
  smtpd_tls_received_header = yes
  smtpd_tls_session_cache_timeout = 3600s
  smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, reject_rbl_client list.dsbl.org, reject_rbl_client sbl.spamhaus.org, reject_rbl_client cbl.abuseat.org, reject_rbl_client dul.dnsbl.sorbs.net
  smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
  smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/mail.usman.dk.key
  smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/mail.usman.dk.crt
  smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/postfix/smtpd_tls_cache
  tls_random_source = dev:/dev/urandom
 19. Åben filen /etc/postfix/master.conf og fjern “#” foran.
  submission inet n – n – – smtpd
  smtps inet n – n – – smtpd
  -o smtpd_tls_wrappermode=yes
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 20. Genstart postfix servicen og tillad trafik til porte i firewall.
  systemctl restart postfix
  systemctl enable postfix
  firewall-cmd –zone=public –add-port=25/tcp –permanent
  firewall-cmd –zone=public –add-port=587/tcp –permanent
  firewall-cmd –zone=public –add-port=465/tcp –permanent
  firewall-cmd –reload
 21. Tillad trafik til postfix porte i din Router firewall.
  – Port: 25/tcp
  – Port: 587/tcp
  – Port: 465/tcp
  til at pege imod 192.168.1.10.
 22. Opret en email konto.
  useradd -s /sbin/nologin Bruger1
  echo ‘Kode123456789’ | passwd Bruger1 –stdin
 23. Benyt en mail klient f.eks. Windows Live Mail, Thunderbird, Office Outlook og forbind til den nye oprettet mail konto.
  – IMAP: mail.usman.dk port: 993 SSL/TLS
  – SMTP: mail.usman.dk port: 465 SSL/TLS
  – Brugernavn: Bruger1 og Adgangskode: Kode123456789
 24. Installation af OpenDKIM.
  yum install epel-release
  yum install opendkim
 25. Backup filen /etc/opendkim.conf.
  cp -R /etc/opendkim.conf /etc/opendkim.conf.bak
 26. Åben filen /etc/opendkim.conf og ændre.
  Mode sv
  #KeyFile /etc/opendkim/keys/default.private
  KeyTable /etc/opendkim/KeyTable
  SigningTable refile:/etc/opendkim/SigningTable
  ExternalIgnoreList refile:/etc/opendkim/TrustedHosts
  InternalHosts refile:/etc/opendkim/TrustedHosts
 27. Opret de nødvendige DKIM privat og public nøgler.
  mkdir /etc/opendkim/keys/usman.dk
  opendkim-genkey -D /etc/opendkim/keys/usman.dk/ -d usman.dk -s mail
  chown -R opendkim: /etc/opendkim/keys/usman.dk
  mv /etc/opendkim/keys/usman.dk/mail.private /etc/opendkim/keys/usman.dk/mail
 28. Åben KeyTable /etc/opendkim/KeyTable og tilføj i slutningen af filen.
  mail._domainkey.usman.dk usman.dk:mail:/etc/opendkim/keys/usman.dk/mail
 29. Åben SigningTable /etc/opendkim/SigningTable og tilføj i slutningen af filen.
  *@usman.dk mail._domainkey.mydomain.com
 30. Tilføj dine tilladte mail domaæner i filen /etc/opendkim/TrustedHosts.
  usman.com
  mail.usman.com
 31. Se DKIM indtastninger som benyttes af DNS TXT Rekords.
  cat /etc/opendkim/keys/usman.dk/mail.txtden burde vise noget der ligner:
  mail._domainkey IN      TXT     ( “v=DKIM1; k=rsa; “
  “p=NIGFUA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCNiQKBgQDNKvo4vuFYyVM97tyMvG49HNYrlANp7caANllyeeT2oVV0omNt17bS8cejUFD6Ng3pw/lfLO338VGeVFQ6iEV2nyGzr3HTVM7VtUJGh5YiWoE4PJI8Fy2chmndNFFhNNtZ6qdpVIY+oDLevV8vM+wjwSjFDN2v/a6qjKZ/akO+pLID0QAG” )  ….
 32. OpenDKIM skal nu integreres med postfix, tilføj i slutningen af filen /etc/postfix/main.cf.
  smtpd_milters = inet:127.0.0.1:8891
  non_smtpd_milters = $smtpd_milters
  milter_default_action = accept
  milter_protocol = 2
 33. Start OpenDKIM servicen.
  systemctl start opendkim
  systemclt enable opendkim
  systemctl restart postfix
 34. Installer antispam og antivirus.
  yum install amavisd-new spamassassin clamav clam-update
 35. Backup filen /etc/freshclam.conf.
  cp -R /etc/freshclam.conf /etc/freshclam.conf.bak
 36. Åben filen /etc/freshclam.conf og sæt “#” foran Example.
  #Example
 37. Opdater din clamav antivirus signatur database.
  freshclam
 38. Backup filen /etc/sysconfig/freshclam.
  cp -R /etc/sysconfig/freshclam /etc/sysconfig/freshclam.bak
 39. Åben filen /etc/sysconfig/freshclam og sæt “#” foran FRESHCLAM_DELAY=disabled-warn.
  #FRESHCLAM_DELAY=disabled-warn   ## REMOVE ME
 40. Backup filen /etc/amavisd/amavisd.conf.
  cp -R /etc/amavisd/amavisd.conf /etc/amavisd/amavisd.conf.bak
 41. Åben filen /etc/amavisd/amavisd.conf og ændre værdierne $mydomain og $myhostname.
  $mydomain = ‘usman.dk’;
  $myhostname = ‘mail.usman.dk’;
 42. Åben filen /etc/postfix/master.cf og tilføj i slutningen af filen.
  amavisfeed unix – – n – 2 lmtp
  -o lmtp_data_done_timeout=1200
  -o lmtp_send_xforward_command=yes
  -o lmtp_tls_note_starttls_offer=no
  127.0.0.1:10025 inet n – n – – smtpd
  -o content_filter=
  -o smtpd_delay_reject=no
  -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject
  -o smtpd_helo_restrictions=
  -o smtpd_sender_restrictions=
  -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject
  -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining
  -o smtpd_end_of_data_restrictions=
  -o smtpd_restriction_classes=
  -o mynetworks=127.0.0.0/8
  -o smtpd_error_sleep_time=0
  -o smtpd_soft_error_limit=1001
  -o smtpd_hard_error_limit=1000
  -o smtpd_client_connection_count_limit=0
  -o smtpd_client_connection_rate_limit=0
  -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks,no_milters
  -o local_header_rewrite_clients=
  -o smtpd_milters=
  -o local_recipient_maps=
  -o relay_recipient_maps=
 43. Åben filen /etc/postfix/main.cf og tilføj i slutningen af filen.
  #use amavisd as filter on port 10024
  content_filter=amavisfeed:[127.0.0.1]:10024
 44. Start spam servicene.
  systemctl start spamassassin
  systemctl start amavisd

 

Husk også at opsætte SPF rekorder i din Public Domæne DNS under SPF-rekord eller TXT-rekord.

Du kan benytte Webmin med plugins til at have en GUI interface, hvis man ikke ønsker SSH/CLI interface.

One thought on “Robust Mail Server på CentOS 7 med postfix, dovecot, opendkim, spamassassin, amavisd og clamav

 1. Anders siger:

  Tak for dette, havde problemer med opendkim.
  men virker fint nu hilsen, Anders/CSC.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *