MSSQL lukke for åbne forbindelser imod en Database

Har du en database der hænger med Åbne forbindelser som skaber “Locks” så kan du lukke for dem ved at køre et SQL Script.

  • I SQL Management Client under “Master” vælg new query, og skriv.

Select ‘Kill ‘+ CAST(p.spid AS VARCHAR)KillCommand into #temp
from master.dbo.sysprocesses p (nolock)
join master..sysdatabases d (nolock) on p.dbid = d.dbid
Where d.[name] = ‘Usman_DB’

Declare @query nvarchar(max)
–Select * from #temp
Select @query =STUFF((
select ‘ ‘ + KillCommand from #temp
FOR XML PATH(”)),1,1,”)
Execute sp_executesql @query
Drop table #temp

 

Dette vil Tvinge alle forbindelser imod databasen: Usman_DB.

Aftestet på SQL2008/2012 og 2014.

Obs. Du kan også deattache og attache databasen, dette vil også lukke for alle forbindelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *