Windows Mail Clients
Outlook 2016 Opkobling til Exchange Server

I Outlook 2016 har man ændret måden til at man kobler til Exchange Server. Der skal være en valid fungerende Exchange AutoDiscovery. Outlook klinten finder din Exchange Server Oplysninger via din Email Adresse. Kan gøres såleds: Luk Outlook Klienten. Gå til Kontrol Panel -> Mail (Microsoft Outlook 2016) Opret Ny Profil (denne profil skal benyttes som […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange 2010 AutoDiscovery opsætning

Opsætning af AutoDiscovery på en Microsoft Exchange 2010 Server, kan drille lidt, men sådan fik jeg det til virke. Login på din Windows Server, hvor Exchange 2010 er installeret. Start Exchange Management Shell som Administrator. Skriv disse kommandoer, husk at skifte domain med din egen. Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity UMvEXC01\EWS (Default Web Site) -InternalUrl https://mail.usman.dk/ews/exchange.asmx Set-WebServicesVirtualDirectory -identity UMvEXC01\EWS (Default Web […]

Read more