Microsoft Exchange
Exchange 2010 Giv en bruger FullAccess rettigheder til alle Mailboxes

Hvis en bruger f.eks. administrator har behov for adgang til alle Mailboxes, kan det blandt andet gøres såleds. Start Exchange Management Shell som Administrator. Skriv dette: Get-Mailbox -Identity * | Add-MailboxPermission -User administrator -AccessRights FullAccess -InheritanceType all   Man kan også oprette en Windows Schedual Job til køre efter behov.

Read more
Microsoft Exchange
Exchange 2010 AutoDiscovery opsætning

Opsætning af AutoDiscovery på en Microsoft Exchange 2010 Server, kan drille lidt, men sådan fik jeg det til virke. Login på din Windows Server, hvor Exchange 2010 er installeret. Start Exchange Management Shell som Administrator. Skriv disse kommandoer, husk at skifte domain med din egen. Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity UMvEXC01\EWS (Default Web Site) -InternalUrl https://mail.usman.dk/ews/exchange.asmx Set-WebServicesVirtualDirectory -identity UMvEXC01\EWS (Default Web […]

Read more