Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 enable og disable en mailboks uden at slette AD Bruger

Man kan enable / disable / reconnect en mailboks til en brugere ved hjælp af Exchange Powershell, og brugeren bliver ikke slettet fra AD. For at se disablede mailboks, skriv i powershell: Get-MailboxStatistics -Database "Mail Database Navn" | where {$_.disconnectdate -ne $null} For at Disable en bruger uden at slette brugeren i AD: Start Exchange […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 flyt en eller flere mailboks

Hvis du gerne vil flytte en eller flere Exchange mailboks til en anden Exchange Database, kan du gøre det såleds. For at se alle mailboks i en Mail Database, skriv i Exchange Powershell: Get-MailboxDatabase For at flytte en enkelt mailboks: Start Exchange Powershell (run as Administrator) og skriv: New-MoveRequest -Identity 'Alias' -TargetDatabase "den nye database […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 Slet En Mail Database

Hvis du gerne vil slette en Exchange Database, skal du være opmærksom på disse ting. Alle bruger-mailboks skal flyttes til den nye/anden Mail Database. Audit mailboks skal flyttes til den nye/anden Mail Database. Monitoring mailboks skal flyttes til den nye/anden Mail Database. Nu kan du slette Mail Databasen.   Lad os se først hvad databasen […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 import mange PST filer

Hvis du har rigtig mange PST filer som skal importeres til Exchange Serveren, kan dette gøres ved hjælp af Exchange Powershell. Opret mappen: PST og del mappen. Her skal alle PST filer placeres. Navngiv PST filerne efter brugernes Primære Mail Alias. Start Exchange Powershell (run as administrator) Du skal give dig selv rettigheder til Importere/Exportere, […]

Read more
PowerShell
Exchange Server 2016 Kalendar Rettigheder for alle mailboks

Hvis alle brugere i organization skal kunne se hinandens kalender, uden at sende “calendar deling” mails – kan det gøres ved hjælp af Exchange powershell. Du kan se nuværende Kalender rettigheder: foreach ($mailbox in $Mailboxes) {Get-MailboxFolderPermission -Identity ($mailbox.UserPrincipalName + ":\Calendar") | Format-Table @{Label = "Mailbox"; Expression = {($mailbox.UserPrincipalName)}}, @{Label = "Alias"; Expression = {($mailbox.Alias)}}, FolderName, […]

Read more
PowerShell
Exchange 2016 rydde op i IIS og Exchange Logs

Exchange og IIS generere mange log-filer, som ligger forskellige steder og fylder. Man kan køre dette Powershell Script (Run as Administrator) som rydder op i: C:\inetpub\logs\LogFiles\ C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Logging\ C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Search\Ceres\Diagnostics\ETLTraces\ C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Search\Ceres\Diagnostics\Logs Gem som: ClearLogs.ps1 indhold: Set-Executionpolicy RemoteSigned $days=0 $IISLogPath="C:\inetpub\logs\LogFiles\" $ExchangeLoggingPath="C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Logging\" $ETLLoggingPath="C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Search\Ceres\Diagnostics\ETLTraces\" $ETLLoggingPath2="C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Search\Ceres\Diagnostics\Logs" Function CleanLogfiles($TargetFolder) { […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange server 2016 Installation på en Windows Server 2012 R2

Exchange Server 2016 er en forbedret version af de tidligere udgaver som skulle give mere stabilitet og performance. For at installere Exchange Server 2016 kræver det at du køre enten Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012 med seneste .NET Framework (.NET Framework 4.5.2). Jeg forventer at du allerede har installeret en Windows Server 2012 […]

Read more