Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 enable og disable en mailboks uden at slette AD Bruger

Man kan enable / disable / reconnect en mailboks til en brugere ved hjælp af Exchange Powershell, og brugeren bliver ikke slettet fra AD. For at se disablede mailboks, skriv i powershell: Get-MailboxStatistics -Database "Mail Database Navn" | where {$_.disconnectdate -ne $null} For at Disable en bruger uden at slette brugeren i AD: Start Exchange […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange Server 2016 flyt en eller flere mailboks

Hvis du gerne vil flytte en eller flere Exchange mailboks til en anden Exchange Database, kan du gøre det såleds. For at se alle mailboks i en Mail Database, skriv i Exchange Powershell: Get-MailboxDatabase For at flytte en enkelt mailboks: Start Exchange Powershell (run as Administrator) og skriv: New-MoveRequest -Identity 'Alias' -TargetDatabase "den nye database […]

Read more
PowerShell
Exchange Server 2016 Kalendar Rettigheder for alle mailboks

Hvis alle brugere i organization skal kunne se hinandens kalender, uden at sende “calendar deling” mails – kan det gøres ved hjælp af Exchange powershell. Du kan se nuværende Kalender rettigheder: foreach ($mailbox in $Mailboxes) {Get-MailboxFolderPermission -Identity ($mailbox.UserPrincipalName + ":\Calendar") | Format-Table @{Label = "Mailbox"; Expression = {($mailbox.UserPrincipalName)}}, @{Label = "Alias"; Expression = {($mailbox.Alias)}}, FolderName, […]

Read more
PowerShell
Exchange 2016 rydde op i IIS og Exchange Logs

Exchange og IIS generere mange log-filer, som ligger forskellige steder og fylder. Man kan køre dette Powershell Script (Run as Administrator) som rydder op i: C:\inetpub\logs\LogFiles\ C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Logging\ C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Search\Ceres\Diagnostics\ETLTraces\ C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Search\Ceres\Diagnostics\Logs Gem som: ClearLogs.ps1 indhold: Set-Executionpolicy RemoteSigned $days=0 $IISLogPath="C:\inetpub\logs\LogFiles\" $ExchangeLoggingPath="C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Logging\" $ETLLoggingPath="C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Search\Ceres\Diagnostics\ETLTraces\" $ETLLoggingPath2="C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin\Search\Ceres\Diagnostics\Logs" Function CleanLogfiles($TargetFolder) { […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange server 2016 Installation på en Windows Server 2012 R2

Exchange Server 2016 er en forbedret version af de tidligere udgaver som skulle give mere stabilitet og performance. For at installere Exchange Server 2016 kræver det at du køre enten Windows Server 2012 R2 eller Windows Server 2012 med seneste .NET Framework (.NET Framework 4.5.2). Jeg forventer at du allerede har installeret en Windows Server 2012 […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange 2010 Giv en bruger FullAccess rettigheder til alle Mailboxes

Hvis en bruger f.eks. administrator har behov for adgang til alle Mailboxes, kan det blandt andet gøres såleds. Start Exchange Management Shell som Administrator. Skriv dette: Get-Mailbox -Identity * | Add-MailboxPermission -User administrator -AccessRights FullAccess -InheritanceType all   Man kan også oprette en Windows Schedual Job til køre efter behov.

Read more
Microsoft Exchange
Exchange 2010 AutoDiscovery opsætning

Opsætning af AutoDiscovery på en Microsoft Exchange 2010 Server, kan drille lidt, men sådan fik jeg det til virke. Login på din Windows Server, hvor Exchange 2010 er installeret. Start Exchange Management Shell som Administrator. Skriv disse kommandoer, husk at skifte domain med din egen. Set-WebServicesVirtualDirectory -Identity UMvEXC01\EWS (Default Web Site) -InternalUrl https://mail.usman.dk/ews/exchange.asmx Set-WebServicesVirtualDirectory -identity UMvEXC01\EWS (Default Web […]

Read more
Microsoft Exchange
Exchange Langsom respons ms-tid tarpitinterval

Hvis du laver en test f.eks. via http://mxtoolbox.com og du får besked på at din respons-ms tid er langsomt, så kan være pg.a tarpitinterval. Se din tarpitinterval: Start Exchange Management Shell som Administrator. Skriv dette, for at se din respons tid: get-ReceiveConnector | select name,tarpitinterval Hvis den er høj kan du løse det ved at: Skriv: set-ReceiveConnector “exchangeservers” […]

Read more