MSSQL
MSSQL 2012 query til finde specifikt i alle Maintenance Jobs

Hvis du har mange SQL Maintenance Jobs og gerne vil finde dem som Starter med eller har et ord i navn/indhold. Obs. ændre i %SKRIV_DET_DU_SØGER_EFTER_HER% husk af beholde %% USE [msdb] GO SELECT j.job_id, s.srvname, j.name, js.step_id, js.command, j.enabled FROM dbo.sysjobs j JOIN dbo.sysjobsteps js ON js.job_id = j.job_id JOIN master.dbo.sysservers s ON s.srvid = j.originating_server_id […]

Read more
MSSQL
SQL Backup og Restore overvågnings script

Du kan bruge dette SQL Script til overvåge SQL Backup og Restore Jobs. Virker SQL Server 2005 og nyere. Man kan se: % Procent Færdig. ETA / Forventet Færdig. Script: SELECT r.session_id,r.command,CONVERT(NUMERIC(6,2),r.percent_complete) AS [PERCENT Complete],CONVERT(VARCHAR(20),DATEADD(ms,r.estimated_completion_time,GETDATE()),20) AS [ETA COMPLETION TIME], CONVERT(NUMERIC(6,2),r.total_elapsed_time/1000.0/60.0) AS [Elapsed MIN], CONVERT(NUMERIC(6,2),r.estimated_completion_time/1000.0/60.0) AS [ETA MIN], CONVERT(NUMERIC(6,2),r.estimated_completion_time/1000.0/60.0/60.0) AS [ETA Hours], CONVERT(VARCHAR(100),(SELECT SUBSTRING(TEXT,r.statement_start_offset/2, CASE WHEN […]

Read more
MSSQL
MSSQL Generere detach og attach script til flytte mange databaser

Har du behov for flytte mange databaser i samarbejde med migrering til en nyere MSSQL Server version eller fordi du blot vil skifte data lokation til et andet drev, så kan du generere detach og attach script for alle dine databaser. F.eks. Plan: Jeg migrerer alle 200 databaser fra en SQL2008 til SQL2012 server. Nuværende […]

Read more
MSSQL
MSSQL Script til analysering af database trafik

Her er en rigtig god SQL Script til at analysere Database trafik og diverse ting. Du kan filtere på: SPID, Status, Login, HostName, BlkBy, DBName, Command, CPUTime, DiskIO, LastBatch, ProgramName, SPID_1 og REQUESTID.   SQL-Script: DECLARE @Spid INT, @Status VARCHAR(MAX), @Login VARCHAR(MAX), @HostName VARCHAR(MAX), @BlkBy VARCHAR(MAX), @DBName VARCHAR(MAX), @Command VARCHAR(MAX), @CPUTime INT, @DiskIO INT, @LastBatch […]

Read more
MSSQL
SQL Server omdøb af HostName

Det er ikke nok bare med at omdøbe Serverens HostName, du skal nemlige også ændre HostName inde i SQL Serveren. Du kan finde din servers hostname, på flere måder. her er nogle af måderne: SELECT HOST_NAME() AS ‘host_name()’, @@servername AS ‘ServerName\InstanceName’, SERVERPROPERTY(‘servername’) AS ‘ServerName’, SERVERPROPERTY(‘machinename’) AS ‘Windows_Name’, SERVERPROPERTY(‘ComputerNamePhysicalNetBIOS’) AS ‘NetBIOS_Name’, SERVERPROPERTY(‘instanceName’) AS ‘InstanceName’, SERVERPROPERTY(‘IsClustered’) AS […]

Read more
MSSQL
Tøm MSSQL Serverens hukommelse

Man kan tømme Microsoft SQL Serverens hukommelse, på forskellige måder, her er 2 af dem. Metode.1. Login til SQL Management client, og execute script: DBCC FREEPROCCACHE GO DBCC DROPCLEANBUFFERS GO DBCC FREESYSTEMCACHE (‘ALL’) GO DBCC FREESESSIONCACHE Metode.2. Login til SQL Management client, og execute script: EXEC sys.spconfigure N’show advanced options’, N1 RECONFIGURE WITH override GO […]

Read more
MSSQL
MSSQL ændre filegrowth værdien for en database

Vokser din .LDF/Log fil massivt? så kontroller egenskaber på din database og kig efter “Filegrowth” Du kan blandt andet ændre den med et SQL Script, hvor jeg ændre Usman_DB’s LDF fil til at vokse med 1MB: USE master GO ALTER DATABASE Usman_DB MODIFY FILE (NAME = Standard_Log, FILEGROWTH = 1MB) GO  

Read more