Microsoft Exchange
Exchange 2010 eksportere alle mailbox PST til en mappe

Man kan eksportere alle mailboxes til PST som kan ligges i en Mappe. Start Exchange Management Shell som Administrator. Skriv dette: Get-Mailbox -Database ‘usmanexc01\Mailbox database’ | Export-Mailbox -PSTFolderPath C:\export Obs. opret mappen på C: drev med navn: export og skift usmanexc01 ud med din exchange servers hostname.

Read more
Microsoft Exchange
Exchange 2010 Importer en PST til mailbox

Du kan bla. importere en PST til en mailbox såleds: Start Exchange Management Shell som Administrator. Skriv dette: New-MailboxImportRequest –Mailbox Brugernavn –FilePath \\usmanexc01\sharedfolder\navn_på_filen.pst Obs. skift usmanexc01 ud med din egen server hostname og opret en delt mappe med navn: sharedfolder   Check status: 1. Get-MailboxImportRequest | Get-MailboxImportRequestStatistics | ft TargetAlias,Percent*,BytesTransferred* Fjerne: 1. Remove-MailboxImportRequest *\MailboxImport 2. get-mailboximportrequest | […]

Read more