MSSQL
Microsoft SQL 2016 Script til tag alle databaser Offline og Online

Man kan tag alle databaser Offline og Online ved hjælp af dette script.   use master; declare @nsql nvarchar(max); select @nsql=coalesce(@nsql+CHAR(13)+CHAR(10),'')+ 'ALTER DATABASE ['+name+'] SET OFFLINE WITH NO_WAIT;' from master..sysdatabases where sid <> 0x01 exec (@nsql) go use master; declare @nsql nvarchar(max); select @nsql=coalesce(@nsql+CHAR(13)+CHAR(10),'')+ 'ALTER DATABASE ['+name+'] SET ONLINE WITH NO_WAIT;' from master..sysdatabases where sid […]

Read more
MSSQL
MSSQL 2016 Attach en database med TSQL Script

Jeg har en del databaser som skal attaches, og efterfølgende skal der udføres 2 ændringer på databasen. For at være sikker på at jeg husker at tag ændringerne med, har jeg lavet nedenstående SQL Script som gør følgende: Attacher Databasen med Database navn. Jeg har Separeret MDF (H:) og LDF (E:) filen. Mappenavn kan defineres […]

Read more