MSSQL
MSSQL 2012 Tempdb flyt til et andet drev

Sådan kan du flytte Tempdb: ved flytning oprettes der nye filer, og gamle filer kan slettes efterfølgende.   SQL query, til vise først nuværende lokation, og derefter oprette nye filer og så vise nye lokation. USE tempdb; GO EXEC sys.sp_helpfile; -- Check the current tempdb location GO USE master; GO ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE […]

Read more
MSSQL
MSSQL 2012 hvor stor skal Tempdb diskplads minimum være?

Man kan ved hjælp af dette sql query se hvor meget diskplads TempDB minimum har behov for. baseret ud fra nuværende databaser. declare @tempdb_size1 decimal(15,2) = 0 declare @tempdb_size2 decimal(15,2) = 0 declare @tempdb_size3 decimal(15,2) = 0 declare @tempdb_size decimal(15,2) = 0 declare @database_size_info table ( database_name sysname, database_size decimal(15,2) ) insert into @database_size_info select […]

Read more
MSSQL
Microsoft SQL 2012 R2 se hvad der fylder i Tempdb Log fil

Man kan se hvad der fylder i Microsoft SQL 2012 R2 Tempdb Log fil, ved hjælp af denne SQL Query:   ;WITH task_space_usage AS ( -- SUM alloc/delloc pages SELECT session_id, request_id, SUM(internal_objects_alloc_page_count) AS alloc_pages, SUM(internal_objects_dealloc_page_count) AS dealloc_pages FROM sys.dm_db_task_space_usage WITH (NOLOCK) WHERE session_id <> @@SPID GROUP BY session_id, request_id ) SELECT TSU.session_id, TSU.alloc_pages * […]

Read more