VMware PowerCLI tilføj mange iSCSI Targets

Du kan tilføje flere iSCSI IPER ved hjælp af dette script.

OBS:

 • Ved $targets indtaster du dine iscsi iper, i samme format.
 • Ved Connect-viserver erstatter du 10.0.10.82 med din vmware esxi server ip.
 1. Start PowerCLI som administrator
 2. opret denne fil: iscsipath.ps1 f.eks. på C:\iscsipath.ps1
 3. indtast følgende i filen:
  $esxcred = Get-Credential
  Connect-viserver -Server 10.0.10.82 -Credential $esxcred
  $targets = "172.31.1.245", "172.31.1.246", "172.31.2.245", "172.31.2.246", "172.31.1.247", "172.31.1.248", "172.31.2.247", "172.31.2.248"
  $ESXiHosts = Get-VMHost
  foreach ($esx in $ESXiHosts) {
  $hba = $esx | Get-VMHostHba -Type iScsi | Where {$_.Model -eq "iSCSI Software Adapter"}
  foreach ($target in $targets) {
  # Check to see if the SendTarget exist, if not add it
  if (Get-IScsiHbaTarget -IScsiHba $hba -Type Send | Where {$_.Address -cmatch $target}) {
  Write-Host "The target $target does exist on $esx" -ForegroundColor Green
  }
  else {
  Write-Host "The target $target doesn't exist on $esx" -ForegroundColor Red
  Write-Host "Creating $target on $esx ..." -ForegroundColor Yellow
  New-IScsiHbaTarget -IScsiHba $hba -Address $target
  }
  }
  }
 4. når du har oprettet filen, og tilpasset den – så kan du køre den ved at skrive .\iscsipath.ps1
 5. Du vil blive bedt om at indtaste login til Esxi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *