Windows Server Script til Logud / RESET TS RDS Sessions ved RDP Login

Hvis du har mange TS/RDS Windows Server 2003 / 2008 servere og ikke har RDP-Resume supportered Load Balancing software, så oplever du sikkert at dine RDS/TS Brugere kan logge ind flere gange på forskellige TS/RDS Servere da der ikke er nogen form for “Broker Service”

det kan blandt andet løses ved at implementere et Script som ved Login tjekker alle TS/RDS Servere for om brugeren er logget på, hvis brugeren findes så bliver brugeren logget af.

Du kan bla. implementere BAT scriptet i en Group Policy eller i et Login Script.

 1. Opret en mappe på din: domain.local\SysVol\domain.local\scripts\TSreset
 2. Opret en mappe på din: domain.local\SysVol\domain.local\scripts\TSreset\tmp
 3. Opret en fil med navn: TSreset.bat og med indhold:
  REM TS Reset Session - Usman.dk
  REM @echo off
  del /F "\\domain.local\SysVol\domain.local\scripts\TSreset\tmp\%username%.txt"
  SET logfile="\\domain.local\SysVol\domain.local\scripts\TSreset\tmp\%username%.txt"

  REM Kopier linjen neden under flere gange for flere TS Servere.
  if /i "%COMPUTERNAME%" NEQ "TERM1" echo TERM1 >> %logfile%
  if /i "%COMPUTERNAME%" NEQ "TERM2" echo TERM2 >> %logfile%
  if /i "%COMPUTERNAME%" NEQ "TERM3" echo TERM3 >> %logfile%

  For /F %%A in (\\domain.local\SysVol\domain.local\scripts\TSreset\tmp\%username%.txt) do (
  for /f "tokens=3" %%i in ('qwinsta /SERVER:%%A ^| find /i "%username%"') do echo %%i | rwinsta %%i /SERVER:%%A /V
  )

  del /F "\\domain.local\SysVol\domain.local\scripts\TSreset\tmp\%username%.txt"
  exit

 4. Link til: \\domain.local\SysVol\domain.local\scripts\TSreset\TSreset.bat i din Login Script eller GPO.

 

Du kan evt. kalde filen via vbscript:

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WSHShell.Run chr(34) & "\\domain.local\SysVol\domain.local\scripts\TSreset\TSreset.bat" & chr(34) & " /silent",0,true
set shell=nothing

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *